21 września 2023

Komunikat Zarządu KSC S.A. i Rady ZPBC przy KSC S.A.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. przesłały do redakcji naszego portalu komunikat ze spotkania, które odbyło się w dniu 6.11.2020 roku.

Reklamy

Komunikat ze spotkania w dniu 06.11.2020r. pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A.
z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000084678)  [Producent Cukru] a
Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. w Toruniu

1. Producent Cukru i Rada Związków Plantatorów ustalili, że Producent Cukru przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez Plantatorów w roku gospodarczym 2020/21  w niezależnym laboratorium. Badanie sprawdzające polaryzację buraków cukrowych przeprowadzone będzie z udziałem przedstawiciela Związków Plantatorów (20 prób w każdym Oddziale).

Reklamy

2. Producent Cukru przedstawił propozycję premii lojalnościowej dla Plantatorów w wysokości 1 euro netto za tonę fizyczną buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021, w przypadku zawarcia umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022. Wypłata premii nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy na dostawy na rok 2021. Rada Związków zaakceptowała propozycję.

3. Związki Plantatorów przedstawiły propozycję ceny buraków kontraktowanych w umowie kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022 o zawartości cukru 16 % w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto za tonę. Zarząd KSC S.A. nie zaakceptował tej propozycji. Negocjacje będą kontynuowane.

Reklamy

4. Producent Cukru i Rada Związków Plantatorów przystąpią do prac dotyczących aktualizacji Instrukcji odbioru buraków cukrowych Producenta Cukru.

 

Zarząd KSC S.A. i Rada ZPBC przy KSC S.A.


tekst i fot. KSC