Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.

Reklamy

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice, przy ul. Zamojskiej 1, I piętro pokój nr 2, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nie otwierać – Konkurs na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie:

Reklamy

­

(info: BIP / UG Werbkowice, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Z cyklu muzyczne perełki z Gminy Werbkowice: Od „Białego Misia” do „Ona by tak chciała być tu ze mną…” (ZDJĘCIA, WIDEO)

Z cyklu muzyczne perełki z Gminy Werbkowice: Od „Białego Misia” do „Ona by tak chciała być tu ze mną…” (ZDJĘCIA, WIDEO)


LubieHrubie na Instagramie