Konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

Starosta Hrubieszowski ogłasza konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Reklamy

 

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 29 poz. 683), ogłasza konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi i propozycje do Programu Współpracy bezpośrednio inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 w sali konferencyjnej. Początek spotkania o godz. 14.00

Szczegółowe informacje:
Dariusz Sala
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
tel. 846965068 wew 28

 

Pliki do pobrania