Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu

W niedzielę 10 lipca 2016 roku odbyły się XVIII już Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu.

Reklamy


Imprezę obecnością swoją zaszczycili przedstawiciele powiatu sokalskiego, Wójt Gminy Litowież Pan Iwan Iwańczuk, Wójt Gminy Chorobrów Wołodymir Sawa, a także Przedstawiciele powiatu hrubieszowskiego, na czele ze Starostą Panem Józefem Kuropatwą, Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego Panem Tadeuszem Bodakiem, Przewodniczącym Komisji w Radzie Powiatu Hrubieszowskiego i Dyrektorem Zespołu Szkół w Hulczu Panem Mirosławem Sobczukiem.

Honorowymi gośćmi byli również przedstawiciele służb mundurowych Policji i Straży Granicznej oraz władze gminy Dołhobyczów: Wójt Gminy Pan Grzegorz Drewnik, Przewodniczący Rady Gminy Pan Alfred Kulikowski, Członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego i Sekretarz Gminy Pan Stanisław Staszczuk, Skarbnik Pani Alicja Jurczuk, Radni i Sołtysi.

Po uroczystym rozpoczęciu imprezy przez Pana Wójta na scenie, oprócz gwiazdy wieczoru – Zespołu „MeGustar” zaprezentowały się równiez zespoły: „Na Granicy”, „PAX”, „Gdzie diabeł nie może”, „Pryzmat”, Kapela „Sami Swoi” oraz Kapela „Horodlacy”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się animacje dla dzieci, a także dodatkowe atrakcje, w tym zjeżdżalnie i trampoliny, zasponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Dla dorosłych dodatkową atrakcją były konkursy, w tym Konkurs „Podnoszenie ciężarka” o nagrodę Wójta Pana Grzegorza Drewnika.

Nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca. Wśród zwycięzców znaleźli się:

I miejsce – Tomasz Raczyński

II miejsce – Tomasz Świątek

III miejsce – Krzysztof Górnik

Zwycięzcy oprócz nagród rzeczowych otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Dla wszystkich uczestników była darmowa gróchówka zasponsorowana przez Urząd Gminy w Dołhobyczowie.

Organizatorzy pragną podziękować wszyskim, którzy pomogli przy organizacji powyższego wydarzenia, a w szczególności Sołtysom: Ewie Partyka, Tomaszowi Kiryk,  Teresie Olszak, Sławomirowi Towani, Radnej Róży Skiba, Radnemu Edawardowi Słota, Romanowi Piotrowskiemu, Ewie Kiryk, Renacie Tymbel, Krzysztofowi i Karolinie Górnik, Annie Towani, Andrzejowi Iwickiemu, Zespołowi Szkół w Hulczu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Hulczu, oraz sponsorom: Krzysztofowi Bojarowi i Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na spotkanie za rok.

 

Zdjęcia:

http://www.dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=2112

 

 

fot. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie