Kryłów: Nadbużański Oddział Straży Granicznej włączył się w przedświąteczne akcje charytatywne

Już po raz kolejny Nadbużański Oddział Straży Granicznej, wziął udział w przedświątecznych akcjach charytatywnych takich jak: Szlachetna Paczka, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz Tak Niewiele.

Reklamy

 

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ – w ramach tej akcji gromadzone są „Dary Serca” w postaci środków trwałych, zgodnie z zasadą, że nie są zbierane środki finansowe. W akcji tej uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy NOSG oraz Placówki SG w Kryłowie. Włączając się w tą inicjatywę, wierzymy podobnie jak jej organizatorzy, że wspólne zaangażowanie w akcję „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, sprawi, iż nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, iż mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

SZLACHETNA PACZKA – ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym, realizowana jest w całej Polsce od 2001 roku. Przesłaniem tej akcji jest pomoc osobom potrzebującym i ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej m.in. z Placówek w Kodniu, Dołhobrodach, Sławatyczach, Włodawie, Woli Uhruskiej oraz Zbereżu polegały na zorganizowaniu koleżeńskich zbiórek, zakupie paczek i rozwiezieniu ich do rodzin najbardziej potrzebujących po wcześniejszym rozpoznaniu ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy.

TAK NIEWIELE – to z kolei świąteczna zbiórka żywności i artykułów higienicznych, chemicznych zorganizowana przez stowarzyszenie „Tak Niewiele”.  W akcję, która przeznaczona jest dla najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego włączyli się funkcjonariusze Komendy NOSG. Zbiórka dotyczyła artykułów codziennej potrzeby, takich jak: np. mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, płatki śniadaniowe, sosy, zupy w proszku, herbata, kakao, słodycze, przetwory owocowe i warzywne, konserwy, mydło, proszek, szampon, pasta do zębów itp.

Cieszymy się z tego, iż mogliśmy podarować innym uśmiech na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia!


źródło i fot. NOSG