Kryształowy jubileusz zespołu Polanie

Zespół śpiewaczy Polanie z Wolicy powstał w grudniu 2004 roku. Liczył wówczas 12 członków.

Reklamy

 

Kierownikiem została Danuta Hojda, która funkcję tę pełni do chwili obecnej, a instruktorem Kazimierz Maciuk, zatrudniony przez GOK w Wołajowicach. Od stycznia 2009 instruktorem muzycznym jest Wiesław Majewski, który obecnie prowadzi zespół w składzie 6 osób.

Śpiewają piosenki ludowe, biesiadne, religijne i patriotyczne. W międzyczasie „Polanie” dołączyli do swojego muzycznego repertuaru scenki teatralne, szczególnie o charakterze kabaretowym. Dużo czasu poświęcili na odtwarzanie naszego dziedzictwa kulturowego, poprzez pokazy dawnych obrzędów.

Reklamy

Zespół uczestniczy we wszystkich imprezach wiejskich, często gminnych, uatrakcyjniał także imprezy regionalne. Na swoim koncie posiada wiele nagród i wyróżnień.

Na okoliczność jubileuszu 9 lutego 2020 Polanie zorganizowali spotkanie, które było okazją do wielu wspomnień wśród członków zespołu i przybyłych gości.

Od gości posypały się liczne gratulacje, były kwiaty i upominki, od władz samorządowych i ich przedstawicieli oraz Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych również podziękowania dla całego zespołu. Oni także przyznali zespołowi upominki, nagrody i okolicznościowe dyplomy. Na uroczystość przybyli z upominkami także przedstawiciele innych zespołów działających na terenie gminy.

Od GOK-u Wołajowice, przy którym działa zespół, otrzymali oprawę muzyczną do jubileuszu w wykonaniu Kapeli Mireckiej.

 

 

Tekst i fot: Jacek Fuchs GOK Wołajowice 

Zobacz też:

POWIAT – Dzień Seniora w Moroczynie

POWIAT – Gmina Hrubieszów: Hej kolęda, kolęda!