Magia Słowa – zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie poetyckim

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych z powiatu hrubieszowskiego do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia Słowa”.

Reklamy

 

Cele konkursu:

– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,

– ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,

– możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z otaczającej rzeczywistości,

– możliwość spotkania twórców, wzajemnego poznania i doskonalenia warsztatu.

 

Regulamin:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z powiatu hrubieszowskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie swojej twórczości (1 wiersz), który nie był nigdzie publikowany. Każdy wiersz powinien być oznaczony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 3 egzemplarzach. Na oddzielnej kartce należy umieścić dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail). Na zaklejonej kopercie umieścić należy godło uczestnika.

Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem ziemi powiatu hrubieszowskiego.

Prace należy dostarczyć do 31 lipca 2020 roku.

Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:

Kat. 1 – dorośli,

Kat. 2 – dzieci i młodzież.

Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni przez Organizatora.

O terminie finału Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.

Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania wierszy.

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych i wizerunku w celach związanych z niniejszym Konkursem (Załącznik nr 1).

W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: koniec sierpnia – początek września 2020 r.

 

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach

ul. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice

e-mail: gbp.werbkowice@op.pl

tel. 84 6572032

 

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach

 

Regulamin w wersji elektornicznej: 

Regulamin III Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Magia Słowa”

 

info: GOK Werbkowice