Masłomęcz: Najciekawszy w kraju

W dniu 20 października w Masłomęczu gościły przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, których celem jest dokonanie oceny eksperckiej potencjału tej wsi. Ocena jest elementem włączenia wsi Masłomęcz w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, w której uczestniczy Gmina Hrubieszów.

Reklamy


Jest to inicjatywa Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), do której z terenu województwa lubelskiego należą dwie gminy: Gmina Hrubieszów i Gmina Werbkowice. Liczba wszystkich członków PSORW wynosi ok. 50 gmin.

W wyniku wizyty opracowany zostanie raport, który wskaże obiektywnie m.in. główne walory wsi, wydzielenie obszaru udostępniania i zaznaczenia trasy udostępniającej walory miejscowości, ale także wykaże słabe punkty wsi i będzie zawierać rekomendacje na rzecz poprawy stanu istniejącego.

Reklamyźródło i fot. Gmina Hrubieszów