Masłomęcz: Po 50 latach

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Masłomęczu postanowiły zorganizować Jubileusz 50-lecia powstania Koła. Spotkały się 12 czerwca br. w miejscowej świetlicy aby przed zaproszonymi gośćmi pochwalić się swoim osiągnięciami.

Reklamy

 

Jak działało Koło przez minionych 50 lat obrazowała prezentacja multimedialna. Komentarzem do niej było sprawozdanie z działalności Koła, które przedstawiła Anna Naworol, obecna przewodnicząca.

 

***

 

Podobnie jak w wielu miejscowościach gminy Hrubieszów Koło powstało w 1966 roku. Skupiało wówczas ok. 20 członkiń a pierwszą przewodniczącą została Genowefa Wypych. I tak jak w innych Kołach w tym czasie, Panie m.in. organizowały szkolenia, odchów kurcząt, urządzały zabawy taneczne. W 1978 roku na przewodniczącą powołano Stefanię Naworol, w 1983 roku funkcję te przejmuje Jadwiga Pastusiak a po dwóch latach szefostwo w Kole obejmuje Wiesława Burda, do czasu kiedy rządy w Kole w 2007 roku przejmie obecna przewodnicząca, Anna Naworol, KGW kieruje jeszcze Lucyna Gontarz.

Część członkiń uczestniczy w tworzeniu i działalności Wioski tematycznej Wioska Gotów.

One też działają w powstałym Masłomęckim Stowarzyszeniu Wioska Gotów.

Koło aktywnie uczestniczy w uroczystościach gminnych a także organizuje uroczystości i imprezy dla społeczności lokalnej.

 

***

 

W uroczystościach uczestniczyli: Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów, Jerzy Fedorczuk – przewodniczący Rady Gminy, Irena Czerwińska – przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie oraz Danuta Kozłowska – członek Zarządu Powiatu i Danuta Hojda – reprezentująca Roztoczański Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub.

Członkinie koła, te obecne i te działające wcześniej, uhonorowano okolicznościowymi dyplomami. Były też nagrody przyznane Kołu: od wójta i przewodniczącego RG Hrubieszów, od GOK-u oraz wiele upominków i kwiatów. Kwiaty i upominki wręczono także najstarszym Seniorom, bowiem Jubileusz KGW obchodzono wraz z Dniem Seniora. Dla wszystkich śpiewał zespół „Na jeden raz” z Mienian, działający przy GOK w Wołajowicach.

 

 

fot. UG Hrubieszów