30 września 2023

Megaprojekt w powiecie hrubieszowskim

17 lipca 2018 roku w Lublinie samorządowcy wraz z marszałkiem województwa podpisali umowę na dofinansowanie „megaprojektu drogowego”, w którym bierze udział 20 powiatów województwa lubelskiego.

Reklamy

 

Projekt pod nazwą „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Powiat hrubieszowski planuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 6+800 do km 10+000 oraz od km 24+700 do km 28+100.

Reklamy

Projekt przewiduje remont drogi o łącznej długości 6,6 km w miejscowościach Ślipcze, Czumów, Gołębie, Zaręka i Dołhobyczów.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 9 074 390,32 zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi kwotę 6 528 576,67 zł.

Reklamy

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie