Międzynarodowy Konkurs Informatyczny w Szkole Podstawowej w Strzyżowie

W dniach 14, 15, 16 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Strzyżowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „BÓBR”.

Reklamy

 

W kategorii „Skrzat”wzięło udział 4 uczniów z klasy III SP, w kategorii „Benjamin” wzięło udział 6 uczniów z kl.IV i 2 uczniów z kl.V, w kategorii „Junior” wzięło udział 3 uczniów z kl.II gimnazjum. Wyniki w grudniu. Liczymy, że wśród uczestników znajdzie się Laureat. Organizatorem konkursu w szkole był nauczyciel informatyki p.M.Mielniczuk.

https://www.bobr.edu.pl

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach. Zawody konkursu trwają cztery dni w listopadzie (13-16 listopada 2017 r.); w tym samym czasie konkurs przebiega we wszystkich krajach na północnej półkuli.

W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI). Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania.

Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, Junior – od 2017 roku: dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych, Senior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.