Mircze: 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 2 lipca 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mirczu obchodziła wspaniały jubileusz 100- lecia powstania.

Reklamy

 

W uroczystym przemarszu, z placu przy Urzędzie Gminy na stadion, uczestniczyła strażacka orkiestra dęta z Tomaszowa Lubelskiego, poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście. Dowódcą uroczystości był aspirant Damian Lemiński.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji OSP Mircze, którą odprawiali:

Reklamy

-ks. Tomasz Giergiel – proboszcz Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu,

-ks. Stefan Kuk – proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie,

-ks. Paweł Czerwonka – wikariusz Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu.

Po odprawionej mszy św. wszystkich zgromadzonych powitała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, a rys historyczny jednostki OSP Mircze przedstawił Prezes OSP – druh Wiesław Pacaj.

Następnie druh Józef Kuropatwa – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w asyście kpt. Piotra Gronowicza –  Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz druha Gerarda Pisiewicza – Prezesa Gminnego Zarządu OSP wręczył medale i odznaczenia.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Ochotniczą Straż Pożarną w Mirczu Złotym Znakiem Związku.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczyło  medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druha  Józefa Lizuna.

Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druh Marian Koc oraz druh Wiesław Pacaj.

Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: druh Grzegorz Sienicki, druh Mariusz Mazurek, druh Paweł Pacaj, druh Wojciech Nieckarz, druh Mirosław Burdzań, druh Paweł Ożarowski, druh Krzysztof Kurcman, druh Jacek Marciniak.

Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: druh Łukasz Furlepa,  druh Paweł Ciuch, druh Łukasz Wójtowicz, druh Bartłomiej Trybuła, druh Kornel Lizun, druh Przemysław Głuch, druh Piotr Palęga, druh Damian Malon, druh Kamil Demusiak, druhna Marta Małyszek.

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali druh Michał Kapluk oraz druh Kacper Burdzań.

Odznaki „ Za wysługę lat” otrzymali druhowie:

Koc Marian  za 45 lat

Pastryk Zygmunt za 35 lat

Pietruszka Jarosław za 30 lat

Pacaj Wiesław  za 30 lat

Marciniuk Jacek  za 20 lat

Sienicki Grzegorz  za 20 lat

Martyniuk Marek  za 15 lat

Nieckarz Wojciech  za15 lat

Demusiak Kamil  za10 lat

Pacaj Paweł  za 10 lat

Kurcman Krzysztof 10 lat

Mazurek Mariusz za   10 lat

Kujawski Marcin za 10 lat

Baryła Paweł  za 10 lat

Ożarowski Paweł  za 10 lat

Łukasz Furlepa za 10 lat

Ciuch Paweł  za 5 lat

Lizun Kornel  za 5 lat

Głuch Przemysław za  5 lat

Grzywna Piotr za 5 lat

Palęga Piotr  za 5 lat

Malon Damian za 5 lat

Biczak Dariusz za  5 lat

Burdzań Mirosław za 5 lat

Wójtowicz Łukasz za 5 lat

Kazberuk Przemysław za  5 lat

Trybuła Bartłomiej za  5 lat

 

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski odznaczył sztandar OSP  nadając odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”Ponadto  odznaczeni zostali druhowie: Wiesław Pacaj, Wacław Marciniak, Franciszek Wajda.

Po części tej części uroczystości nastąpiły przemówienia okolicznościowe a na ręce Prezesa OSP Mircze druha Wiesława Pacaja zostały przekazane okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne od: Waldemara Pawlaka Prezesa ZG ZOSP RP, generała brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP, st. brygadiera Grzegorza Alinowskiego, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, Józefa Kuropatwy Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, kpt. Piotra Gronowicza Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Arkadiusza Bratkowskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Bogdana Kawałko Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM w Lublinie, Marty Małyszek Wójta Gminy Mircze, Lecha Szopińskiego Wiceprezesa Zarządu Gminnego, Grzegorza Drewnika Wójta Gminy Dołhobyczów, Marii Gumieniak Wójta Gminy Uchanie, Sławomira Marciniuka Dyrektora PUP w Hrubieszowie, Doroty Miazgi Dyrektora SP w Wiszniowie, Agnieszki Marciniuk Wicedyrektora SZS w Mirczu,  Jana Baryły Dyrektora ZS w Kryłowie, sołectwa Mircze, Marianny Sobczuk Dyrektora GOK Mircze, druhów strażaków oraz lokalnych przedsiębiorców.

100 lat to wspaniały jubileusz. Z tej okazji Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek ufundowała tort okolicznościowy, na którym druhowie strażacy OSP Mircze zdmuchnęli świeczki. Wszyscy mieli okazję do  degustacji.

W części rozrywkowej uroczystości odbył się koncert orkiestry dętej z Tomaszowa Lubelskiego. Zaprezentowała się także Kapela Moch-Band a z porządną dawką humoru wystąpił kabaret Kopydłów. Następnie zebranych bawił zespół Arabeska oraz zespół Faster. Podczas wieczornej zabawy grał zespół Accord.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość spróbowania wspaniałej grochówki ugotowanej przez mireckich strażaków. Nieoceniona też była pomoc pań z KGW Mircze, które przy współpracy ze strażakami przygotowały smaczny poczęstunek.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu wszystkim druhom OSP Mircze składamy gratulacje oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech  ta trudna służba będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Proszę przyjąć także podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.


Zdjęcia >>

źródło: UG Mircze, autor zdjęć: KAROLINA KOSTRUBIEC 

 

***

 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2017

 

W dniu 2 lipca 2017 r. na stadionie sportowym w Mirczu przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze współorganizowane prze Wójt Gminy Mircze, Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Zawody były niejako dopełnieniem uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, zaś sędzią głównym zawodów był kpt. mgr. inż. Tomasz Zwolak.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hrubieszowie dh. Józefa Kuropatwy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. mgr. inż. Piotra Gronowicza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu dh. Gerarda Pisiewicza.

           

Zgodnie z regulaminem zawody zostały rozegrane w konkurencjach:

1.     sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

2.     ćwiczenia bojowe.

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

w kategorii drużyn męskich:

1.    OSP Stara Wieś – 97,21 pkt.

2.    OSP Smoligów– 102,44 pkt.

3.    OSP Mołożów – 105,44 pkt.

4.    OSP Kryłów– 112,22 pkt.

5.    OSP  Szychowice– 120,41 pkt.

6.    OSP  Mircze – 141,85 pkt.

7.    OSP Modryniec – 202,18 pkt.

 

w kategorii drużyn kobiecych wystartowała tylko jedna drużyna:

1.     OSP Stara Wieś – 121,93 pkt.

 

w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców:

1.    MDP Stara Wieś – 91,46 pkt.

2.    MDP Mołożów – 91,88 pkt.

3.    MDP Mircze – 96,94 pkt.

4.    MDP Modryniec – 106,73 pkt.

 

w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt, podobnie jak w kategorii drużyn kobiecych, wystartowała tylko jedna drużyna:

1.         MDP Mołożów – 134,13 pkt.

 

Po zakończeniu konkurencji miał miejsce ważny akcent zawodów, tj. wręczenie medali i odznaczeń, którymi uhonorowani zostali poszczególni druhowie:

 

I.         Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

            1. dh Adam Kostrubiec – OSP Modryniec

 

II.        Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

            1. dh Piotr Jarczak – OSP Smoligów

 

III.      Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

            1. dh Eliasz Chmiel – OSP Smoligów

            2.  dh Mariusz Tabaka – OSP Wiszniów

            3.  dh Jerzy Karbowniczyn – OSP Szychowice

            4.  dh Jan Pęk – OSP Szychowice

            5. dh Marian Bednarz – OSP Szychowice

            6. dh Grzegorz Puchala – OSP Szychowice

 

IV.       Odznaka „Strażak Wzorowy”

            1. dh Natalia Kuźmińska – OSP Stara Wieś

            2. dh  Adriana Jędra – OSP Stara Wieś

            3. dh Sebastian Filipowicz – OSP Smoligów

            4. dh Maciek Matysiak – OSP Smoligów

            5. dh Łukasz Kostrubiec – OSP Modryniec

            6. dh Dawid Herda – OSP Modryniec

            7. dh Kamil Bielecki – OSP Modryniec

 

Odznaczenia przekazali Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Prezes Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hrubieszowie dh Józef Kuropatwa oraz  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz.

Na zakończenie zawodów dokonano uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów, a zawodnikom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które znalazły się na podium wręczono także medale. Drużynom które uplasowały się na podium, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek wręczyła również nagrody finansowe do wykorzystania na zakup wyposażenia jednostek OSP.

Jak co roku nie obyło się bez drobnych utarczek z komisją sędziowską. Ich przyczynę należy upatrywać w niezwykle wysokim i wyrównanym poziomie zawodów oraz w ogromnym zaangażowaniu i pozytywnej „sportowej złości” zawodników.

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych, które zostaną rozegrane w dniu 16 lipca w Teptiukowie.

Specjalne podziękowania należą się Karolinie Kostrubiec za profesjonalną obsługę fotograficzną zawodów.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim drużynom dziękujemy za udział i sportową rywalizację, jednocześnie życząc dalszych sukcesów.

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. UG Mircze