Mircze: Będą pieniądze na Naturę 2000

Gmina Mircze otrzyma pieniądze na ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym na odbudowę fragmentu średniowiecznego zamku w Kryłowie.

Reklamy

Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych, z czego znaczna część będzie pochodzić z funduszy norweskich, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Komisja oceniająca złożone wnioski właśnie ogłosiła listę 10 przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie. Bardzo wysokie czwarte miejsce przyznała propozycji Gminy Mircze pod nazwą „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”. 

– Jednym z ważniejszych elementów będzie odbudowa jednej z baszt zamku w Kryłowie, która będzie jednocześnie wieżą widokową z możliwością podziwiania roślinności i zwierząt w dolinie Bugu, zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie rzeki – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Mircze Lech Szopiński. Punkt widokowy będzie wyposażony w lunetę oraz kamerę internetową zasilaną panelami fotowoltaicznymi z możliwością przesyłania obrazu do internetu. 

Prace projektowe i budowlane będą poprzedzone badaniami archeologicznymi, a wszystko będzie się odbywać pod nadzorem konserwatora zabytków.

W planach jest również odtworzenie zarysu całości murów obronnych, które będą pełnić rolę ścieżki dydaktyczno-historyczno-przyrodniczej, a także odtworzenie studni zamkowej z punktem czerpania wody i zadaszeniem. Wyspa będzie mieć też nowe, rekreacyjne połączenie z lądem w postaci około 40-metrowej kładki, wiszącej nad starorzeczem Bugu.

W sumie w ramach projektu powstaną trzy ścieżki edukacyjne z oznakowaniem, do świetlicy w Prehoryłem zostanie zakupione wyposażenie sali edukacyjnej, a dla uczniów i nauczycieli z całego kraju będą organizowane warsztaty i konkursy. Ponadto autorzy pomysłu chcą opracować stronę internetową, a także zorganizować ogólnopolskie konferencje i piknik rodzinny oraz przygotować film przyrodniczy. 

Prace budowlano-remontowe będą realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a wszystkie plany mają być wykonane maksymalnie w ciągu najbliższych prawie trzech lat.

– Czekamy teraz na konsultacje naszego wniosku i podpisanie umowy. Realizacja projektu powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku – dodaje Lech Szopiński.

Propozycja Gminy Mircze złożona do NFOŚiGW znalazła się w doborowym towarzystwie. Oprócz niej na liście projektów, które zostały zaakceptowane do dofinansowania są wnioski: Muzeum Pałacu w Wilanowie, Nadleśnictwa Augustów, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Nadleśnictwa Włocławek, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” w Szczecinie, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Gminy Wrocław, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miejskiej Sanok i ZOO we Wrocławiu. Na liście rezerwowej są projekty Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.


źródło: ias24.eu
fot. arch. UG Mircze