Mircze: Dzieci otrzymały ponad 300 kamizelek odblaskowych

Hrubieszowscy policjanci uczestniczyli dzisiaj w akcji profilaktycznej w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu, podczas której dzieci dostały kamizelki odblaskowe.

Reklamy


Dzisiaj w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu odbyła się akcja profilaktyczna, podczas której dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe. Podczas spotkania z dziećmi mundurowi przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie bardzo trafnie odpowiadali na zadawane im pytania. Obiecali, że ich zachowanie będzie wzorem dla innych uczniów oraz, że będą właściwie korzystać z kamizelek odblaskowych które otrzymały.

Przypominamy, że od ubiegłego roku obowiązuje przepis zobowiązujący wszystkich pieszych poruszających się po zmroku po drodze poza obszarem zbudowanym do używania elementów odblaskowych. Wprowadzenie tego przepisu ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności osób pieszych. Pamiętajmy więc, że nawet jeden odblask może uratować nasze życie.

Kamizelki odblaskowe zostały wykonane jako materiały promujące realizowany przez Powiat Hrubieszowski oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie Projekt pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina -Mircze- Kryłów, etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, typ projektu: drogi powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięła udział Pani Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SZS w Mirczu, Gerard Pisiewicz z Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, a także uczniowie szkoły i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie.

 

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów (EK)