Mircze: Finisz prac nad budżetem

Rada Gminy Mircze chce jeszcze w „starym” roku przyjąć przyszłoroczny budżet. Projekt zakłada około 25 milionów 800 tysięcy wydatków i niecałe 23 miliony dochodów.

Reklamy

 

W porównaniu z tegorocznym budżetem plan dochodów na rok 2015 jest niższy o 13 milionów złotych. – To kwota, którą pozyskaliśmy na bardzo ważną, ale i niezwykle kosztowną inwestycję, jaką była modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. Zadanie już zostało zakończone i odebrane, ale by zakład mógł rozpocząć działalność Gmina musi uzyskać wymagane przepisami decyzje i pozwolenia, co pozwoli na złożenie wniosku do Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianę uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 – tłumaczy skarbnik gminy Anna Płoszaj.

Największą pozycję wśród wydatków stanowią inwestycje i prowadzenie placówek oświatowych. W przyszłym roku Gmina Mircze zamierza zainwestować 7 milionów 148 tysięcy złotych, które mają być przeznaczone m.in. na budowę mieszkań socjalnych, a także kanalizacji w Mirczu oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Ameryka, Borsuk, Łasków, Marysin, Mircze, Modryniec, Modryń, Modryń Kolonia i Smoligów. Najbardziej kosztowna będzie budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Samorząd wyda na ten cel około 4,5 miliona złotych. Ostateczny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, ale już wiadomo, że połowę tak zwanych kosztów kwalifikowanych gmina otrzyma z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Prowadzenie placówek oświatowych ma kosztować gminę w przyszłym roku około 7 milionów 760 tysięcy złotych, przy czym subwencja oświatowa ma wynieść ponad 5 milionów 180 tysięcy. Oznacza to, że z własnych środków samorząd będzie musiał dołożyć ponad 2,5 miliona. źródło: ias24.eu