27 września 2023

Mircze: Monika Kuszyńska gwiazdą IV Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Religijnej

Monika Kuszyńska będzie gwiazdą IV Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Religijnej „Z Tobą przez życie” w Mirczu. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 7 czerwca.

Reklamy

 

Organizatorami festiwalu, który rozpocznie się na terenie przy kościele parafialnym w Mirczu w dniu 17 czerwca 2018r. o godz 10.00, są: Mała schola BOSCO i Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu oraz 9 Mirecka Drużyna Harcerska Tajemnica.

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich uczestników z całej polski. Organizatorzy zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne oraz solistów dziecięcych i młodzieżowych do 20 roku życia.

Reklamy

 

***

 

Regulamin konkursu IV Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Religijnej ,,Z Tobą przez życie” (09-04-2018)

Reklamy

Organizatorami są:

Mała schola BOSCO
i Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
w Mirczu oraz
9Mirecka Drużyna Harcerska Tajemnica

 

Współorganizatorami są:

Gmina Mircze

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.

 

Cel konkursu to:

•         – popularyzowanie pieśni religijnej,

•         – rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży,

•         – integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży,

•         – promocja kultury chrześcijańskiej.

 

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich uczestników z całej Polski. Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne oraz solistów dziecięcych i młodzieżowych do 20 r ż.

 

Konkurs odbędzie się na terenie przy kościele parafialnym w Mirczu w dniu 17 czerwca 2018r. – początek godz 10.00

 

Wykonawcy będą oceniani w kategoriach:

•         – solista dziecięcy / młodzieżowy

•         – zespół dziecięcy / młodzieżowy

 

Uczestnicy przygotowują dwa utwory religijne.

 

Jury powołane przez organizatorów festiwalu będzie oceniać wykonawców wg, następujących kryteriów:

•          dobór repertuaru,

•          technika wykonania,

•          emisja głosu, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie   listownie lub e-mailem i podanie następujących informacji do dn. 7 czerwca 2018r.:

•          prezentowane utwory,

•          ilość i wiek uczestników,

•          rodzaj akompaniamentu,

•          dane opiekuna i tel. kontaktowy,

•          instrumenty towarzyszące oraz wymagania techniczne (np ilość mikrofonów).

 

Adres: ul. Hrubieszowska 32, 22-530 Mircze

tel. 504194297

e-mail:   festiwalove.17czerwca@wp.pl

 

Ilość uczestników jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 

Organizator w dniu przesłuchań zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz MP3 i CD.

 

Ubezpieczenie i koszty dojazdu nie leżą w gestii organizatora.

 

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów na rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych

oraz danych osobowych w związku z ich udziałem w Festiwalu

 

Regulamin do pobrania >>

 

(źródło, grafika: UG Mircze)