Mircze: Możliwości wykonania projektów przyłączy kanalizacyjnych na koszt gminy

Informacja dla mieszkańców Mircza, dotycząca możliwości wykonania projektów przyłączy kanalizacyjnych na koszt Gminy Mircze.

Reklamy

 

Wójt Gminy Mircze zwraca się z prośbą do mieszkańców miejscowości Mircze zamieszkałych na ulicach:

– Młyńska,

– Górna,

– Kryłowska od ul. Młyńskiej w kierunku miejscowości Górka Zabłocie,

– Polna,

– Spokojna,

– Hrubieszowska od cmentarza do miejscowości Ameryka i Marysin,

o osobisty kontakt z Urzędem Gminy Mircze pok. 206  tel. 84 65 190 04 wew. 41 w terminie do 28 lutego 2018 roku w sprawie sprawdzenia czy budynki mieszkalne są ujęte w projekcie budowlanym do wykonania kanalizacji sanitarnej.

W przypadku ujęcia w projekcie budowlanym umożliwi to wykonanie projektów przyłączy kanalizacyjnych na koszt Gminy.

Jest to termin ostateczny, gdyż Gmina Mircze zamierza zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mircze w 2019 r. w ramach tzw. „Aglomeracji Mircze” i późniejsze wykonanie przyłączy będzie możliwe tylko i wyłącznie na koszt mieszkańców.

 

źródło: UG Mircze