Mircze: Pobiegli w Dniu Niepodległości

10 listopada 2016 r. o godz.10.00 odbył się Bieg Niepodległości pod patronatem honorowym Wójta Gminy. W biegu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Mircze a także mieszkańcy gminy.

Reklamy

 

Bieg odbywał się w dwóch kategoriach:

 

I. Bieg uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej

Start –Meta:

 Urząd Gminy Mircze –Urząd Pocztowy –Urząd Gminy Mircze ( Pętla)

 

II. Bieg uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz mieszkańców

Start – Urząd Gminy Mircze- ul.Kryłowska, ul.Hrubieszowska, ul.Kościelna, ul.Ogrodowa, Meta Urząd Gminy Mircze (trasa około 2 km)

 

W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół:

 

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, w tym:

– młodsza grupa wiekowa klasy I-IV – 43 uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami grupy

– starsza grupa wiekowa klasy V-VI Szkoły Podstawowej i klasy I-III gimnazjum – 86 uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami grupy

 

Zespół Szkół w Kryłowie, w tym:

– młodsza grupa wiekowa klasy I-IV – 3 uczniów wraz z nauczycielem –

opiekunem grupy

– starsza grupa wiekowa klasy V-VI Szkoły Podstawowej – 4 uczniów wraz z nauczycielem – opiekunem grupy

 

Szkoła Podstawowa w Wiszniowie, w tym:

– młodsza grupa wiekowa klasy I-IV – 16 uczniów wraz z nauczycielami –

opiekunami grupy

– starsza grupa wiekowa klasy V-VI Szkoły Podstawowej – 8 uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami grupy

 

Bieg organizowali:

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIRCZU, GMINNY LUDOWY KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY „OLIMP” w MIRCZU oraz Wójt Gminy Mircze.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Biegu Niepodległości i sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia składamy:

Policji, Straży Pożarnej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mirczu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mirczu

 

Dziękujemy jednocześnie sponsorom, którymi byli:

Wiesława i Lucjan Nizio z Mircza oraz Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno – Sportowy Olimp w Mirczu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Biegu Niepodległości,  biegu który jest wspaniałą ideą propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej małej Mireckiej Ojczyzny!

 

Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2285

 

UG Mircze