24 września 2023

Mircze: Podpisano kolejną umowę na remonty gminnych dróg

Wójt Marta Małyszek podpisała umowę z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Hrubieszowie Andrzejem Serafinem na przeprowadzenie prac remontowych dróg stanowiących własność gminy Mircze.

Reklamy

W dniu 15 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Płoszaj, podpisała umowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Hrubieszowie Andrzejem Serafinem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze”, w ramach którego wykonane zostaną następujące remonty:

1) remont drogi gminnej położonej na działce nr 1111 i 1112 w m. Mircze o długości 327 m,

Reklamy

2) remont drogi gminnej nr 111430L położonej na działce nr 372 w m. Mircze o długości 420 m,

3) remont drogi gminnej nr 111430L położonej na działce nr 96/2 w m. Ameryka o długości 442 m,

Reklamy

4) remont drogi gminnej położonej na działce nr 35 i 36 w m. Andrzejówka o długości 250 m,

5) remont drogi gminnej nr 111343L położonej na działce nr 239 w m. Łasków o długości 320 m,

6) remont drogi gminnej nr 111343L położonej na działce nr 161 w m. Górka-Zabłocie o długości 300 m,

7) remont drogi gminnej nr 111334L położonej na działce nr 637 w m. Mołożów-Kolonia o długości 350 m,

8) remont drogi gminnej położonej na działce nr 157 w m. Radostów o długości 339 m,

9) remont drogi gminnej nr 111358L położonej na działce nr 293 w m. Wiszniów i drogi gminnej położonej na działce 1327 w m. Stara Wieś o łącznej długości 100 m,

10) remont drogi gminnej nr 111449L położonej na działce nr 176 w m. Modryniec o długości 457 m,

11) remont drogi gminnej nr 111353L położonej na działce nr 458 w m. Modryniec o długości 260 m,

12) remont drogi gminnej nr 111329L położonej na działce nr 406/2 w m. Modryń-Kolonia o długości 311 m,

13) remont drogi gminnej nr 111325L położonej na działce nr 48 i 72/1 w m. Modryń o długości 478 m.

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 15.11.2022 r. Umowa opiewa na kwotę 1 373 919,53 zł brutto.

­

Ponadto, w dniu 8 czerwca 2022 r. ogłoszony został kolejny przetarg na remonty dróg gminnych, termin składania ofert upływa w dniu 23 czerwca 2022 r. W ramach planowanego do realizacji zadania pn. „Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze II” wykonane zostaną następujące prace:

1) remont drogi gminnej nr 111350 L położonej na działce nr 229 w miejscowości Małków-Kolonia o długości 200 m,

2) remont drogi gminnej położonej na działce nr 94 w miejscowości Małków-Kolonia o długości 314 m,

3) remont drogi gminnej nr 111333 L położonej na działce nr 131 w miejscowości Marysin o długości 70 m,

4) remont drogi gminnej nr 111332 L położonej na działce nr 496 w miejscowości Miętkie o długości 200 m,

5) remont drogi gminnej położonej na działce nr 80 i 29 w miejscowości Miętkie Kolonia o długości 200 m,

6) remont terenu utwardzonego położonego na działce nr 1322/31 w miejscowości Mircze o łącznej długości 156 m,

7) remont drogi gminnej położonej na działkach nr 351/1, 219, 205, 193 w miejscowości Modryń-Kolonia o długości 634 m,

8) remont drogi gminnej położonej na działce nr 105 w miejscowości Modryń-Kolonia o długości 33 m,

9) remont drogi gminnej położonej na działce nr 213 w miejscowości Mołożów o długości 295 m,

10) remont drogi gminnej położonej na działce nr 117 w miejscowości Rulikówka o długości 200 m,

11) remont drogi gminnej położonej na działce nr 357 w miejscowości Smoligów o długości 256 m,

12) remont drogi gminnej położonej na działce nr 512 w miejscowości Stara Wieś o długości 935 m,

13) remont drogi gminnej położonej na działce nr 73 w miejscowości Szychowice o długości 137 m,

14) remont drogi gminnej położonej na działce nr 128 i 98 w miejscowości Szychowice o długości 290 m.

­

(źródło i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Ponad 1,2 mln dotacji na remont dróg w gminie Mircze

Ponad 1,2 mln dotacji na remont dróg w gminie Mircze