Mircze: Prezes spółdzielni mieszkaniowej poszukiwany

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Mirczu poszukuje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

Reklamy

Termin składania podań przez kandydatów upływa dnia 11.07.2020 r. Wymagane jest wykształcenie kandydata w kierunku administracji i zarządzania nieruchomościami.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

Podania można składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Mirczu, w budynku Urzędu Gminy Mircze, przy ul. Kryłowskiej 20 (pokój 5), tel. 84 651 02 59.