26 września 2023

Mircze: Spotkanie Świąteczno – Noworoczne

W dniu 30 grudnia 2014 r. w Domu Weselnym „ Jaśko” w Mirczu odbyła się III sesja Rady Gminy Mircze VII kadencji połączona ze spotkaniem świąteczno – noworocznym.

Reklamy

 

W pierwszej części spotkania odbyła się III sesja Rady Gminy Mircze z udziałem przedstawicieli władz gminy radnych oraz sołtysów. Na sesji radni podjęli wiele istotnych uchwał, a wśród nich z pewnością najważniejszą była uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Mircze na rok 2015.

Po zakończeniu sesji rozpoczęło się spotkanie świąteczno – noworoczne, którego gospodarzami byli Przewodniczący Rady Gminy Mircze Ryszard Wieczorek oraz Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek.

Reklamy

W spotkaniu udział wzięli Radni Gminy Mircze oraz Sołtysi z terenu naszej gminy. Uczestnikami spotkania byli również zaproszeni goście tj.:

– Pan Józef Kuropatwa – Starosta Powiatu w Hrubieszowie,
– kpt. Dariusz Pedo – Komendant Oddziału Straży Granicznej w Kryłowie,,
– ks. Stefan Kuk – proboszcz Par. Narodzenia N.M.P w Kryłowie,
– Pan Wojciech Ciesielczuk – Prezes MIR-EKO sp. z o.o,
– Pan Stanisław Gil – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie, 
– Pan Józef Wąsiel – MAX PLON Spółka Jawna w Mirczu,
– Pan Krzysztof Krupa – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze,
– Pan Adam Tokarczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirczu,
– Pan Wacław Misztal – Prezes koła Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu,
– Pani Małgorzata Popieluch – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Mirczu,
– Pan Mirosław Działa – Usługi Transportowe, Handel Art. Spożywczo-Przemysłowymi  i Rolnymi

Reklamy

a także dyrektorzy szkół tj.:
– Pan Józef Czerniak – Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu,
– Pan Jan Baryła – Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie,
– Pani Dorota Miazga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiszniowie,
– Pani Zdzisława Jabłońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szychowicach

oraz pracownicy, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy Mircze tj.:

– Pani Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Gminy Mircze,
– Pani Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze,
– Pani Katarzyna Pokrywka – Kierownik Referatu Podatków i Opłat,
– Pani Jolanta Stolarczyk – Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
– Pani Anna Piluś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu,
– Pani Marianna Sobczuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu,
– Pan Roman Szlingiert – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu,
– Pan Piotr Guzina – Kierownik Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Mirczu,
– Pan Krzysztof Filipowicz – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
– Pan Henryk Dworak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
– Pan Jacek Ryś – Radca Prawny Urzędu Gminy Mircze,
– Pani Katarzyna Górniak-Kudełka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Na wstępie z pięknym i energetycznym koncertem kolęd wystąpił zespół uczniów z Zespołu Szkól w Kryłowie prowadzony przez Panią Agnieszkę Kłoda i Panią Agnieszkę Daniluk.

Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek za tak wspaniały koncert obdarował członków zespołu słodyczami.

Następnie Dyrektor Zespoły Szkól w Kryłowie wraz z uczniami dokonał uroczystego przekazania światełka pokoju, które w imieniu władz samorządowych odebrali Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek  i Przewodnicząca Rady Gminy Ryszard Wieczorek.

W dalszej kolejności głos zabrał PrzewodniczącyRady Gminy Mircze Ryszard Wieczorek, który powitał przybyłych gości oraz złożył serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne.

Następnie życzenia noworoczne złożyła Pani Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek. Pani wójt w krótkich słowach podsumowała mijający rok i życzyła zebranym oby następny był lepszy lub równie udany jak rok mijający.

W dalszej kolejności z życzeniami wystąpił Starosta Powiatu w Hrubieszowie Józef Kuropatwa. Starosta złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczno – noworoczne, po czym pokrótce przedstawił sytuację Powiatu Hrubieszowskiego oraz plany jego rozwoju.

W dalszej kolejności ks. Stefan Kuk Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Kryłowie odczytał fragment ewangelii wg. św. Łukasza (Łk  2, 1-14), mówiący o narodzeniu Chrystusa.

Po wystąpieniach wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę, a następnie zgromadzeni goście podzielili się opłatkiem, życząc sobie wielu sukcesów i radości w nadchodzącym roku.źródło i fot. UG Mircze