Mircze: Urząd gminy nie będzie obsługiwał bezpośrednio interesantów

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców, Urząd Gminy Mircze nie będzie obsługiwał bezpośrednio interesantów.

Reklamy

Interesanci będą obsługiwani na dole przy wejściu do urzędu. Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Mircze jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Dokumenty do Urzędu Gminy Mircze będzie można złożyć elektronicznie, przez ePUAP bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do wystawionej urny umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy. Na kopercie należy umieścić numer telefonu wnioskodawcy.

Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.

W sprawach w zakresie sporządzania aktów zgonów pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mircze będą przyjmować interesantów w następujący sposób:

1) kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mircze w celu ustalenia czynności  przyjęcia dokumentów od interesanta;

2) sporządzenie aktu zgonu na stanowisku pracy bez udziału interesanta;

3) wydanie aktu zgonu na parterze budynku przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Mircze.

Wszelkie inne sprawy można załatwić telefonicznie bądź elektronicznie. Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej.

W godzinach pracy urzędu pracownicy będą udzielać informacji i porad telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Opłaty związane z załatwianymi sprawami należy realizować przelewami bankowymi.


Kontakty: 

e-mail: gmina@mircze.pl

Wójt Gminy 662292427 lub 509556580

tel. +48 84 6519015, +48 84 6519004

fax:+48 84 6519015

źródło: UG Mircze