25 lipca 2024

Mircze: V Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zaprasza do udziału w V Międzygminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej.

Reklamy

 

Regulamin konkursu

 

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.

Reklamy

 

CEL KONKURSU: wzrost zainteresowania poezją polskich twórców, poszukiwanie 
i odkrywanie mało znanych poetów polskich i ich tekstów dla dzieci i młodzieży,  zdrowa rywalizacja.

 

ADRESACI: dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

W konkursie może wziąć udział łącznie do 6 recytatorów  w trzech grupach wiekowych: I grupa – klasy I-III, II grupa – klasy IV-VI oraz VII i  gimnazjum ze zgłoszonych placówek.

Organizator zaleca przeprowadzenie eliminacji  szkolnych w szkołach, w przypadku dużej ilości chętnych uczestników.

Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane na formularzach załączonych do regulaminu do 07 maja 2018 roku,pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18,  faxem na nr 84 65 190 72 lub e-mailem na adres biblioteka.mircze@vp.pl 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 730 824 010 lub  (84) 6634483.

Konkurs odbędzie się 15 maja (wtorek) 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego  Ośrodka Kultury w Mirczu,  ul. Kryłowska 18, o godz. 10:00.

Każdy uczestnik przygotowuje 2 wiersze poetów polskich.   

Recytację wierszy będzie oceniać jury w składzie 3 – osobowym, powołane przez organizatora konkursu. Jury będzie brało pod uwagę interpretację utworu, kulturę słowa (poprawność wymowy), dobór repertuaru (dostosowany do wieku) i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

NAGRODY i INFORMACJE DODATKOWE: Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe podziękowania i statuetki a zwycięzcy z  trzech grup wiekowych dyplomy, statuetki i nagrody. O wyróżnieniach i dodatkowych nagrodach zadecyduje jury. Ponadto za pomocą kuponów będzie głosowała PUBLICZNOŚĆ  i sami uczestnicy, na ich zdaniem najlepszego recytatora/kę, który/a otrzyma dodatkową nagrodę.

Organizator przewiduje poczęstunek  dla uczestników i opiekunów.                             

Dojazd na koszt własny lub instytucji delegującej.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z  wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych  i udostępnienie wizerunku dziecka w internecie, prasie i innych mediach. Udostępnienie wizerunku dotyczy również innych uczestników Konkursu (publiczność, opiekunowie, rodzice, nauczyciele).

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>

 

(źródło: GBP Mircze, fot. Marta Szpinda)