21 lipca 2024

Mircze: Wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów w urzędzie gminy

Od 2 listopada w urzędzie Gminy Mircze została wstrzymana do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów.

Reklamy

W sprawach w zakresie ewidencji ludności i sporządzania aktów zgonów pracownicy  ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mircze będą przyjmować interesantów w następujący sposób:

– kontakt telefoniczny z pracownikami ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mircze w celu ustalenia czynności  przyjęcia dokumentów od interesanta;

Reklamy

– sporządzenie dokumentu  na stanowisku pracy bez udziału interesanta;

– wydanie dokumentu  na parterze budynku przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Mircze.

Reklamy

­

Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Mircze będzie realizowane także:

– poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Mircze;

– za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

– za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: gmina@mircze.pl i telefonicznie – w przypadkach kiedy nie jest wymagany podpis;

– za pomocą operatora pocztowego.

­

Płatności związane z załatwianymi sprawami w Urzędzie Gminy Mircze należy realizować za pomocą przelewów bankowych.

­

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Mircze jest możliwy za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

Przy realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą interesantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się wytyczne sanitarne w szczególności: dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa.

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mircze.

­

Dane kontaktowe urzędu: 

e-mail: gmina@mircze.pl

Wójt Gminy 662292427 lub 509556580

tel. +48 84 6519015, +48 84 6519004

fax:+48 84 6519015

Całodobowy telefon zarządzania kryzysowego: 501 302 282

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 846510439

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 84 651 90 94


info i fot. UG Mircze