Modryń: Podziękowanie dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Razem

Stowarzyszenie Wzajemnej pomocy Nasz Dom w Modryniu składa Stowarzyszeniu Edukacyjnemu RAZEM w Hrubieszowie serdeczne podziękowanie za dary żywnościowe oraz wsparcie materialne udzielone naszym podopiecznym.

Reklamy


Stowarzyszenie Wzajemnej pomocy Nasz Dom w Modryniu na ręce  Pana Tomasza Wojciecha Antoniuka Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „RAZEM” w Hrubieszowie składa serdeczne podziękowanie za dary żywnościowe oraz wsparcie materialne udzielone naszym podopiecznym.

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy jaką możemy zrobić i jeden z przejawów miłości. Jest dowodem na to, że nasze serce jest wrażliwe i otwarte na potrzeby drugiego człowieka.

Idea – pomoc bliźniemu, który cierpi głód i niedostatek jest piękna i cieszy to, że są ludzie wielkiego serca, którzy tę ideę propagują. To od takich ludzi jak WY należy uczyć się wrażliwości i życzliwych postaw.

Dzięki akcji zorganizowanej przez Państwa Stowarzyszenie, w dniach 25 – 26 września 2014r, mającej na celu niesienie pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, gro naszych podopiecznych otrzymało wsparcie, które pomoże przetrwać im trudny zimowy czas.

Dziękując, życzymy dalszych trafionych inicjatyw, sukcesów, wytrwałości oraz ludzkiej życzliwości.

Wdzięczni Członkowie i Podopieczni
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
Nasz Dom w Modryniu
mgr Anna Piluś
Prezes Stowarzyszenia