Moniatycze: N jak Niewidomy – warsztaty z młodzieżą

Dnia 13.06.2014 w Bibliotece Publicznej w Moniatyczach odbyły się zajęcia z dziećmi i młodzieżą na temat osób niewidomych i słabo widzących, przełamując w ten sposób stereotyp osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym.

Reklamy

Warsztaty prowadził Grzegorz Siekierzyński –Dudek prezes Fundacji „Oczy Serca” z Warszawy, od urodzenia niewidomy. W zajęciach brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Moniatyczach. „Celem zajęć jest uwrażliwienie na fakt, że nasze indywidualne cechy czy niepełnosprawność nie może nas dzielić ” – mówi prezes Fundacji i dodaje” jeżeli w młodym wieku ludzie nauczą się szanować innych, kiedy będą dorośli zachowanie takie będzie naturalne”.

Prowadzący zajęcia opowiadał krótko historię swojego życia, o tym jak sobie radził, jak przebiegał proces edukacji, że pomimo swojej niepełnosprawności radził skończył studia wyższe, ożenił się , a teraz z ramienia fundacji pomaga innym. Następnie poznaliśmy biografię Louisa Braille’a, który w wieku 3 lat w wyniku wypadku w warsztacie ojca całkowicie stracił wzrok. Zostały przedstawione różne pomoce dla niewidomych takie jak maszyna Braillowska do pisana, tabliczka do pisania, karty do gry z oznaczeniami, elektroniczny notes, linijka i miarka z wytłoczonymi co 0,5 cm odległościami, szachownica i scrable.

Reklamy

Były też zadania: uczestnicy chodzili z białą laską, wspólnie przedstawiali scenki dotyczące tego jak przeprowadzić osobę niewidomą przez jezdnię.

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu potrzebuje pomocy, a pomagać warto aby budować lepsze relacje w naszym środowisku lokalnym.


Zdjęcia »


źródło i fot. GOK Wołajowice