Moniatycze: Podsumowanie projektu ekologicznego

„Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to!” Pod takim hasłem realizowano zadania projektu ekologicznego, adresowanego do uczniów Szkół Podstawowych z terenów wiejskich, z obszaru Gminy Hrubieszów. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, a współfinansowany przez WFOŚiGW w Lublinie oraz Gminę Hrubieszów.

Reklamy

Celem projektu poświęconemu edukacji ekologicznej dzieci było poszerzenie wiedzy uczniów na temat gospodarki odpadami, organizacji zbiórki surowców wtórnych oraz ich wiedzy o otaczającej przyrodzie.

W ramach projektu dnia 02.10.2014 r. uczniowie klas V Szkół Podstawowych Gminy Hrubieszów uczestniczyli w wycieczce do Chełma. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie nowoczesnego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chełmie. Drugim punktem programu wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych jednego z trzech unikalnych w skali Europy torfowisk węglanowych, położonych w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy przeszli ścieżką dydaktyczną „Motylowe łąki”, po której oprowadzał pan Paweł Łapiński. Natomiast pani Małgorzata Deneka-Angel przygotowała dla uczniów bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne, dotyczące zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz osobliwości przyrodniczych występujących na terenie parku krajobrazowego.

W ramach warsztatów aktywnej edukacji ekologicznej uczniowie w nich uczestniczący poznali uproszczony cykl produkcji papieru. Zapoznali się z metodami przetwórstwa papieru i wykorzystania makulatury. Własne umiejętności w formie zajęć praktycznych zaprezentowali później młodszym kolegom z klas I-III.

Ponad to w ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały 3 konkursy. Dwa z nich były konkursami plastycznymi. Pierwszy „Segregacja fajna rzecz, każdy Polak o tym wie” przeznaczony był dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, zaś drugi „Wesoły śmiecioludek” adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Trzeci konkurs to Turniej Wiedzy o Odpadach. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie kl. IV-VI ze szkół podstawowych z: Husynnego, Ślipcza Czerniczyna, Stefankowic, Mienian i Moniatycz. Sześć drużyn trzyosobowych zmagało się w różnych konkurencjach. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą na temat segregacji śmieci. Po podsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji konkursowych wyłoniono zwycięzców.

Różnorodna forma realizacji podejmowanych działań oraz zaangażowanie szkół biorących w udział projekcie sprawiły, że cieszył się on dużym zainteresowaniem dzieci.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 19.11.2014 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, w obecności zaproszonych gości: p. Jana Mołodeckiego Wójta Gminy Hrubieszów, p. Justyny Tor i p. Marii Korniak, pracowników Nadleśnictwa Strzelce.

Podczas uroczystego apelu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom przeprowadzonych konkursów. Nagrody rzeczowe i upominki wszystkim uczestnikom konkursów wręczyła Pani Dyrektor Katarzyna Lewandowska oraz Pan Jan Mołodecki. I tak w konkursie plastycznym „Segregacja fajna rzecz, każdy Polak o tym wie”:

I miejsce zdobyły – Oliwia Jurczak i Kaja Watrak
II miejsce – Anna Kuźmińska
III miejsce – Agata Kusiak

w konkursie plastyczny „Wesoły śmiecioludek” nagrody otrzymali:
I miejsce – Iza Kupiec
II miejsce – Angelika Łazorczyk
III miejsce – Natalia Kruk

zaś w Turniej Wiedzy o Odpadach:
I miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Moniatyczach, którą reprezentowali: Grzegorz Knapiński, Wiktoria Skoczylas i Angelika Łazorczyk.
II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”
w Stefankowicach, przedstawicielami której byli: Damian Rutkowski, Wiktoria Brzozowska, Adriana Wojtiuk.
III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Ślipczu, tą szkołę reprezentowali: Katarzyna Kulczyńska, Izabela Kupiec, Weronika Drzygało.