Nabór do Szkoły Podstawowej w Czerniczynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021.

Reklamy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/202 do:

– przedszkola dla dzieci w wieku 3-4 lat  (rok urodzenia 2017-2016)

– oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat (rok urodzenia 2015)

– do klasy pierwszej

– do pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły (Brodzica, Wolica, Czerniczyn, Metelin, Masłomęcz).

Zapisu do punktu i oddziału przedszkolnegooraz klasy pierwszej odbędą się w dniach od 25.02.2020 r. do 23.03.2020 r. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka przez wypełnienie karty zapisu. Do zapisu potrzebny jest skrócony akt urodzenia oraz PESEL dziecka. W przypadku zapisania dziecka doinnej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Oferujemy:

– doświadczoną kadrę pedagogiczną;

– dowóz dzieci do szkoły;

– nowoczesną stołówkę;

– opiekę świetlicową;

– dobrze wyposażoną bibliotekę;

– sale lekcyjne z dostępem do Internetu;

– bogatą bazę dydaktyczną z nowobudowaną salą wielofunkcyjną;

– właściwe warunki realizowania podstawy programowej.

 

Informacje – tel.84 697 32 04, kom. 603 223 397.

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Czerniczyn: Rodzinne wykonywanie ozdób świątecznych

POWIAT – Czerniczyn: Pasowanie na przedszkolaka