Nabór do Szkoły Podstawowej w Czerniczynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do:

Reklamy


– przedszkola dla dzieci w wieku 3-4 lat  (rok urodzenia 2013-2012)

– oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat (rok urodzenia 2011)

– klasy pierwszej

– pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły (Brodzica , Wolica, Czerniczyn , Metelin , Masłomęcz)

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego oraz przedszkola przy Szkole w Czerniczynie odbędą się w dniach od 29.02.2016 r. do 31.03.2016 r.

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka przez wypełnienie karty zapisu. Do zapisu potrzebny jest skrócony akt urodzenia oraz PESEL dziecka. W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Oferujemy :

– doświadczoną kadrę pedagogiczną

– dowóz dzieci do szkoły (od dzieci 5 – cio letnich)

– dożywianie

– opiekę świetlicową

– dobrze wyposażoną bibliotekę

– sale lekcyjne z dostępem do Internetu

– bogatą bazę dydaktyczną z nowobudowaną salą wielofunkcyjną.

– właściwe warunki realizowania podstawy programowej

 

Informacje:  tel.84 697 32 04, kom. 603 223 397.