Nabór do Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021.

Reklamy

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021:

 

– do oddziału przedszkolnego dzieci w wieku od 3 do 4 lat;

– do oddziału przedszkolnego dla dzieci od 5 do6 lat;

– do klasy pierwszej;

– do pozostałych klas z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.

 

Nasza Szkoła oferuje przyszłym uczniom:

 

– możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań;

– dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci;

– możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, sali komputerowej;

– szkoła posiada bogatą bazę środków audiowizualnych: każda klasa wyposażona jest w tablicę interaktywną lub rzutnik;

– dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce;

– możliwość skorzystania z posiłków (odpłatnie);

– pracę w oparciu o e-podręcznik (kl. IV-VIII);

– możliwość korzystania z osobistej szafki;

– uczniom spełniającym kryteria bezpłatny dowóz do szkoły;

– kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

– pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

– zajęcia i konsultacje z psychologiem i pedagogiem w szkole (indywidualne i grupowe);

– zajęcia logopedyczne (indywidualne i grupowe);

– ciekawe i atrakcyjne wycieczki szkolne, imprezy okolicznościowe;

– naukę języka angielskiego i rosyjskiego;

– miłą i przyjazną atmosferę.

 

Karty zapisu są do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie „www” szkoły.

Zapisy odbywają się codziennie w godz.: 8:00 – 15:00  do 31 marca 2020 r.