Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie

W związku z upływającą kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie, Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór kandydatów do nowej Rady.

Reklamy

 

Treść ogłoszenia dostępna jest pod linkiem: 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5401/akt.pdf

 

Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. nie później niż do dnia 18 października 2019 r.

Ustępująca Rada została powołana Zarządzeniem Nr 49/2015 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie, w składzie:

Aranowska Stanisława – Prezes Stowarzyszenia „Amazonki” w Hrubieszowie

Hojda Łucja – Prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych

Kudrel Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Hrubieszowie

Pobłocki Mateusz – członek Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Zieliński Rafał – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie

 

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji projektów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Podstawa  prawna: Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1172, z późn.zm.) oraz Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych  społecznych rad do  spraw  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560).

 

Pliki do pobrania:

Klauzula-informacyjna-dla-kandydata.pdf [295 kb]

Karta-zgloszenia-kandydata.docx [23 kb]

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie