Nadbużańskie Krajobrazy – film promujący Gminę Mircze

Gmina Mircze realizuje projekt pod nazwą Pod skrzydłami Natury 2000. Jednym z działań przewidzianych w ramach projektu było stworzenie filmu promującego Gminę Mircze i nieskażoną, dziewiczą naturę na tym terenie.

Reklamy

 

Gmina Mircze realizuje projekt pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”. Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Jednym z działań przewidzianych w ramach projektu było stworzenie filmu promującego Gminę Mircze i nieskażoną, dziewiczą naturę na tym terenie.