Narodowe Święto Trzeciego Maja w gminie Werbkowice (ZDJĘCIA)

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach, pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Kupczaka.

Reklamy

Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztandarowych, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Patriotyczna część obchodów przy wojskowej asyście honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego oraz podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, po czym Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska przywitała delegacje i mieszkańców gminy zgromadzonych na uroczystości, następnie Wójt odczytała Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim.

Apel Pamięci odczytał por. Wojciech Twardowski, kompania oddała salwę honorową.

Symboliczne, biało-czerwone wiązanki kwiatów, dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji z 1791 roku, złożyły delegacje samorządowe, służby mundurowe, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty:

delegacja samorządowa Gminy Werbkowice:

Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, radny gminy Werbkowice Marek Pietruk, kierownik GOPS w Werbkowice Łukasz Wojtaluk,

delegacja 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”: mjr Artur Gosiewski, por. Wojciech Twardowski, kap. Agnieszka Gdula,

delegacje:

Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – komendant mjr Mariusz Bosowski,

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – st. kpt. Aneta Sałęga,

Zakładu Karnego w Hrubieszowie – kpt. Jarosław Majka,

Oddziału Celnego w Hrubieszowie – nadkom. Monika Kapica,

Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – kom. Paweł Knysz,

Nadleśnictwa Strzelce – Krzysztof Przepiórka,

delegacja Oddziału „Cukrownia Werbkowice” – Krajowa Spółka Cukrowa SA – Jan Bak, Sylwester Stępień,

delegacja Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Oddziale „Cukrownia Werbkowice” – Jan Antosz,

delegacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach – dyrektor Maria Knap,

sołtys wsi Werbkowice Stanisław Stachniuk,

delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach – dyrektor Szczepan Jabłoński, nauczyciel Anna Kolenda wraz z uczniami,

delegacja SP w Sahryniu – dyrektor Danuta Butryn, nauczyciel Barbara Ferens oraz uczennica,

delegacja PSP w Hostynnem-Kolonii – uczniowie,

delegacja PSP w Malicach – nauczyciele wraz z uczniami,

delegacja PSP w Podhorcach – nauczyciel Adam Siuda wraz z uczniami,

delegacja OREW w Alojzowie – dyrektor Monika Ścibak,

delegacja Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie – dyrektor Diana Duliban,

delegacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie – instruktor Diana Jarosz, uczestnicy warsztatów Piotr Drożdżak i Kornelia Gontarz.

Na zakończenie odbyła cię część artystyczna w wykonaniu zespołu wokalnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

W uroczystości patriotycznej udział wzięły poczty sztandarowe ZSP w Werbkowicach, SP w Sahryniu, PSP w Hostynnem-Kolonii, PSP w Malicach, OSP w Podhorcach oraz NSZZ „Solidarność”, a także harcerze, radni gminy Werbkowice, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele służb mundurowych oraz żołnierze 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i mieszkańcy gminy Werbkowice, za co organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania.

­

(info i fot. Gmina Werbkowice)


Zobacz też:

Hrubieszowskie obchody Narodowego Święta 3 Maja (ZDJĘCIA, WIDEO)

Hrubieszowskie obchody Narodowego Święta 3 Maja (ZDJĘCIA, WIDEO)

LubieHrubie na YouTube