18 czerwca 2024

Narodowe Święto Trzeciego Maja w Werbkowicach [ZDJĘCIA]

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Kupczaka.

Reklamy

Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztandarowych, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Patriotyczna część obchodów z Wojskową Asystą Honorową 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego oraz podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, po czym Wójt Gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska, przywitała delegacje i mieszkańców gminy zgromadzonych na uroczystości, następnie Wójt odczytała Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim.

Reklamy

W kolejnej części uroczystości odczytano Apel Pamięci, po czym kompania wojskowa oddała salwę honorową.

Następnie złożone zostały symboliczne, biało-czerwone wiązanki kwiatów dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji z 1791 r. przez: delegacje samorządowe, służby mundurowe, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty.

Reklamy

Na zakończenie odbyła cię część artystyczna w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „Vocalizer” z GOK w Werbkowicach oraz montaż słowny uczniów ZSP w Werbkowicach

W uroczystości patriotycznej udział wzięły poczty sztandarowe ZSP w Werbkowicach, SP w Sahryniu, PSP w Hostynnem-Kolonii, PSP w Malicach, OSP z terenu gminy Werbkowice oraz NSZZ „Solidarność”, a także radni gminy Werbkowice, sołtys, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektor Cukrowni Werbkowice, nauczyciele i uczniowie, Klub Seniora, przedstawiciele służb mundurowych oraz żołnierze 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” i mieszkańcy gminy Werbkowice, za co serdecznie dziękujemy.

Na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja uczniowie ZSP w Werbkowicach przygotowali dla uczestników biało-czerwone flagi, natomiast Klub Senior+ „Nasza Jesień” biało-czerwone kotyliony.info i fot. UG Werbkowice


Zobacz też:

Hrubieszowskie obchody Narodowego Święta 3 Maja [ZDJĘCIA]

Hrubieszowskie obchody Narodowego Święta 3 Maja [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →