„Nie dali ziemi skąd ich ród” – uroczystości patriotyczne w Smoligowie

30 marca 2014 r. pod pomnikiem „Pamięci partyzantów i mieszkańców Smoligowa i okolic tragicznie poległym 27 marca 1944 roku w walce z najeźdźcą hitlerowskim i nacjonalistami ukraińskimi”, odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne, upamiętniające 70-tą rocznicę bohaterskich walk w obronie tutejszej ziemi.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym, po którym Zastępca Wójta Gminy Mircze Sławomir Marciniuk powitał przybyłych gości. Następnie została odprawiona msza św., którą celebrowali ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło notariusz Kurii Diecezjalnej w Zamościu i proboszcz parafii Narodzenia NMP w Kryłowie, ks. Stefana Kuka. Po mszy mjr Sławomir Rydel odczytał  Apel Pamięci i oddano  salwę honorową.  Przemówienia okolicznościowe po mszy św. wygłosili: Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka Jerzy Bzdek, Posłanka PSL Genowefa Tokarska, Poseł Twojego Ruchu Marek Poznański i Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem przez: Posłankę na Sejm RP Polskiego Stronnictwa Ludowego Genowefę Tokarską, Posła na Sejm RP Twojego Ruchu Marka Poznańskiego, w imieniu Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka – Jerzy Bzdek, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasza Zająca –  Zastępca Wójta Gminy Mircze Sławomir Marciniuk, Starostę Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę, w imieniu Burmistrza Hrubieszowa Tadeusza Garaja – Zastępca Burmistrza Paweł Pelermuter, Wójta Gminy Mircze Lecha Szopińskiego i Przewodniczącą Radny Gminy Martę Małyszek, Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu, Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Posterunek Policji w Dołhobyczowie, Gminny Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu, Ochotniczą Straż Pożarną w Smoligowie, Mieszkańcy Smoligowa, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, Zespół Szkół w Kryłowie, Szkołę Podstawową w Wiszniowie, Światowy Związek AK 9 Płk. Piechoty Koło Hrubieszów, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Światowy Związek Żołnierzy AK – Okręgu Zamość, Koło Uchanie, Światowy Związek AK w Tyszowcach i Związek Kombatantów, Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Gminne w Mirczu.

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych, Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu, Gimnazjum im. Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu,  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie, Zespołu Szkół w Kryłowie, Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Mirczu, OSP Wiszniów, OSP Stara Wieś, OSP Mircze, Światowego Związku Armii Krajowej w Tyszowcach, Światowego Związku Żołnierzy AK, Koło w Mirczu.

Kompanię honorową w trakcie uroczystości pełnili żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Podczas uroczystości zasadzono Dąb Pamięci Partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, Mieszkańców Smoligowa i okolic, pomordowanych i poległych w 1944 r. oraz podczas II wojny światowej. Z tej okazji zamontowano również tablicę pamiątkową.

W części artystycznej wystąpili: Zespół „Na Granicy”, uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu i Iwona Laszuk z zespołu „Arabeska” przy akompaniamencie Rafała Piwkowskiego.

Poczęstunek w postaci grochówki przygotował Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu.


Info i fot. UG Mircze