Nieledew: Odsłonięcie pamiątkowej tablicy ks. majora Stanisława Kontka

W niedzielę, 5 maja, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwi będzie miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. majora Stanisława Kontka, który urodził się 6 XI 1904 roku w Nieledwi.

Reklamy

 

Ksiądz major Stanisław Kontek urodził się 6 XI 1904 roku w Nieledwi na Lubelszczyźnie, jako syn Jana i Agnieszki z Jastrzębskich.

Miał czworo rodzeństwa. W latach 1916 – 1919 uczęszczał do Gimnazjum filologicznego w Chełmie. 19 lipca 1919 roku wstąpił do wojska jako rocznik 1901, z obawy, że go nie przyjmą z powodu wieku. 21 stycznia 1920 roku został zwolniony z wojska, a 18 czerwca 1921 roku ukończył VI klasę gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Kowlu.

We wrześniu 1921 roku Stanisław Kontek wstąpił do seminarium duchownego  w L:ublinie. Jako, że ukończył VI klas gimnazjum i nie złożył egzaminu dojrzałości (gdyż jako ochotnik wstąpił do wojska polskiego), musiał uzupełnić wykształcenie. Z tego powodu podjął dwuletnia naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

W Wielką Sobotę, 16 kwietnia 1927 roku przyjął święcenia kapłańskie. W marcu 1928 roku zostaje mianowany kapelanem rezerwy. Lata 1931 – 1933 to czas pracy w Gimnazjum Biskupim w Lublinie, skąd zostaje powołany na urząd tymczasowego proboszcza parafii w Urzędowie.

1 lutego 1934 roku powołano go do służby czynnej w duszpasterstwie wojskowym i mianowano kapitanem. Rok 1936 przynosi mu nominację na administratora parafii wojskowej w Przemyślu, zaś dwa lata później mianowany został proboszczem garnizonu Przemyśl i podniesiony do stopnia majora.

Rok 1939 to czas wybuchu II wojny światowej. Ks. Kontek zostaje otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na polu kulturalno – oświatowym. Powołano go także na proboszcza 22 Dywizji Piechoty Górskiej.

Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 roku w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego zostaje wzięty do niewoli sowieckiej. Więziony był w Moskwie na Butyrkach i w Starobielsku. 9 kwietnia 1940 roku został wywieziony do obozu w Kozielsku, gdzie otrzymał numer 1178.

Odesłany do dyspozycji na Obwód Smoleński, został rozstrzelany ok. 13 – 14 kwietnia 1940 roku, o czym świadczy lista wysyłkowa nr 022/3.

Organizatorzy już dziś zapraszają na uroczystości odsłonięcia tablicy i upamiętnienie bohaterskiego kapłana.

 

***

 

Plan uroczystości jest następujący:

godz. 10.30 – akademia patriotyczna w kościele parafialnym,

godz. 11.00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata płk. Andrzeja Puzona.

Po Mszy świętej odsłonięcie i poświęcenie tablicy.

Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzeszczany nt. Ks. major Stanisław Kontek syn ziemi nieledewskiej, bohater i męczennik.

Rozdanie nagród.

Przemówienie gości.

Posadzenie dębu pamięci.

 

(Organizatorzy)

 

***

 

Jeden z wielu – pamięci ofiary Katynia

Druga wojna światowa przyniosła Kościołowi katolickiemu, jak i całemu społeczeństwu polskiemu ogrom cierpienia. Totalitaryzmy niemiecki i sowiecki postawiły sobie za cel biologiczne zniszczenie narodu, a zwłaszcza jego elit, do których zaliczało się duchowieństwo. Wielu Księży, zakonników i zakonnic złożyło swoje życie w obronie wiary, godności człowieka i Ojczyzny – czytamy w przedmowie książki autorstwa ks. Kan. Zygmunta Lipskiego. Autorem przedmowy jest prof. Cezary Taracha, który wprowadza czytelnika w historię wyjątkowej postaci, której autor poświęca swoją książkę. Już sama dedykacja, jaką zapisał autor na pierwszych stronach, sprawia wrażenie wyjątkowości i wzbudza ciekawość, kim była postać, której historia opisana jest na kolejnych stronach. Prezentacja książki poświęconej jednej z wielu ofiar Katynia, miała miejsce 30 września w Nieledwi, w parafii, z której pochodzą zarówno bohater, jak i autor publikacji.


Powrót do korzeni

Ks. Kanonik Zygmunt Lipski we wspomnianej dedykacji zapisał: „W przededniu 80 rocznicy męczeńskiej śmierci Kapelana Wojska Polskiego ks. Majora Stanisława Kontka Parafianom Nieledwi by ufni w Miłosierdzie Boże trwali w wierze Ojców. Autor. Sierpień 2018 rok”. Kim więc był, a właściwie kim jest ks. Stanisław Kontek, skoro jego postać przywoływana jest dopiero teraz?

Ks. mjr Stanisław KONTEK urodził się 6 XI 1904 roku w Nieledwi na Lubelszczyźnie jako syn  Jana i Agnieszki z Jastrzębskich. Miał czworo rodzeństwa. W latach 1916 – 1919 uczęszczał do Gimnazjum filologicznego w Chełmie. 19 lipca 1919 roku wstąpił do wojska jako rocznik 1901, z obawy, że go nie przyjmą z powodu wieku. 21 stycznia 1920 roku został zwolniony z wojska, a 18 czerwca 1921 roku ukończył VI klasę gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Kowlu.


Pójdź za Mną

We wrześniu 1921 roku Stanisław Kontek wstąpił do seminarium duchownego  w L:ublinie. Jako, że ukończył VI klas gimnazjum i nie złożył egzaminu dojrzałości (gdyż jako ochotnik wstąpił do wojska polskiego), musiał uzupełnić wykształcenie. Z tego powodu podjął dwuletnia naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Lublinie. W Wielką Sobotę, 16 kwietnia 1927 roku przyjął święcenia kapłańskie. W marcu 1928 roku zostaje mianowany kapelanem rezerwy. Lata 1931 – 1933 to czas pracy w Gimnazjum Biskupim w Lublinie, skąd zostaje powołany na urząd tymczasowego proboszcza parafii w Urzędowie. 1 lutego 1934 roku powołano go do służby czynnej w duszpasterstwie wojskowym i mianowano kapitanem. Rok 1936 przynosi mu nominację na administratora parafii wojskowej w Przemyślu, zaś dwa lata później mianowany został proboszczem garnizonu Przemyśl i podniesiony do stopnia majora. Rok 1939 to czas wybuchu II wojny światowej. Ks. Kontek zostaje otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi za pracę na polu kulturalno – oświatowym. Powołano go także na proboszcza 22 Dywizji Piechoty Górskiej.

Po wybychu wojny, we wrześniu 1939 roku w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego zostaje wzięty do niewoli sowieckiej. Więziony był w Moskwie na Butyrkach i w Starobielsku. 9 kwietnia 1940 roku został wywieziony do obozu w Kozielsku, gdzie otrzymał numer 1178.

Odesłany do dyspozycji na Obwód Smoleński, został rozstrzelany ok. 13-14 kwietnia 1940 roku, o czym świadczy lista wysyłkowa nr 022/3.


Bohater w sutannie

Ks. Major Stanisław Kontek jest jednym z wielu – jak mówi tytuł poświęconej mu publikacji. Lista ofiar katyńskiego ludobójstwa jest długa. Dlatego też, ukazanie konkretnych ofiar oczekujących powrotu do naszej narodowej pamięci – jak zauważa ks. Zygmunt Lipski – jest trudnym przedsięwzięciem. Stąd wielkim darem na 100-lecie odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę jest właśnie ta książka, ukazująca nam bohatera, który na apel Marszałka Piłsudskiego wstąpił do wojska, by walczyć w obronie Ojczyzny. Dziś, gdy powraca do nas jego świadectwo, warto przytoczyć fragment pogadanki pt. Ojczyzna, którą ks. Kontek wygłosił do żołnierzy w 1936 roku: Ojczyzna to pewien obszar ziemi rodzinnej, która nas karmi, po której chodzimy. Tej, w której spoczywają kości naszych przodków i naszych bohaterów, którzy polegli, walcząc o jej wolność. I wy tej ziemi w razie potrzeby macie bronić. (…) Wolna Ojczyzna tworzy wolne państwo. Czyli Ojczyzna to wszystko, co najcenniejsze posiadamy na ziemi. Nie cenią jej ludzie, gdy ją mają, tak jak nie ceni się powietrza, którym się oddycha, bezpłatnie je mając. Ale gdy braknie nam go, czujemy, że to skarb i wielki dar Boży, bez którego żyć nie można”.


Modlitwa po latach

Promocja książki poświęconej ks. Stanisławowi Kontkowi połączona była z modlitwą w intencji zmarłego. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże głosił ks. Zygmunt Lipski. Przywoływał świadectwo życia kapłana umęczonego w Katyniu, podkreślając jego pracowitość i odwagę. Podczas promocji głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany, Stanisław Czarnota, który dziękował ks. kan. Zygmuntowi Lipskiemu za pracę podjętą na rzecz powstania publikacji. – Dlaczego nie korzystamy z pięknych przykładów wspaniałych postaw prawdziwych Polaków, ludzi prawych, których mamy wiele w swej historii a do których niewątpliwie należy wiele postawa ludzi Golgoty Wschodu łącznie z naszym rodakiem ks. Stanisławem Kontkiem który zginął na wschodzie w Katyniu, ludzi dla których wartości Bóg Honor i Ojczyzna były mottem przewodnim ich życia i postępowania, ludzi którzy nie dali się zwieść podstępnym tezom sowieckiej Rosji które to miały przeciągnąć ich na stronę totalitarnego krwawego reżimu, światłych ludzi którzy nie dali się omamić obietnicami lepszego życia woleli zapłacić cenę najwyższą, oddając swoje życia nie splamili honoru współpracą z najeźdźcą – pytał Gospodarz Gminy.

Ks. Stanisław Kontek, urodzony w Nieledwi zostanie upamiętniony pośmiertnie pamiątkową tablicą, która zostanie umiejscowiona w kościele parafialnym w Nieledwi. Dochód ze sprzedaży książki został przeznaczony przez autora na ufundowanie tej tablicy. Każdy, kto chciałby nabyć książkę, może skontaktować się z autorem: ks. Zygmunt Lipski, ul. Roztocze 1,20-729 Lublin.

 

Ks. Krzysztof Hawro