Nieledew: Spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy wodociągu

18 czerwca, w Domu Kultury w Nieledwi, odbędzie się zebranie z mieszkańcami, dotyczące modernizacji sieci i stacji wodociągowej.

Reklamy

Wójt Gminy Trzeszczany informuje mieszkańców miejscowości Nieledew, że rozpoczyna się realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew”.

W związku z tym, w dniu 18 czerwca 2021 roku o godz. 16.00, w Domu Kultury w Nieledwi odbędzie się zebranie dotyczące modernizacji sieci i stacji wodociągowej.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego. W związku z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń, organizatorzy proszą o przybycie jedynie zainteresowanych właścicieli budynków jednorodzinnych, których dotyczy ta inwestycja.

Władze gminy informują jednocześnie, że spotkanie z przedstawicielami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w Nieledwi odbędzie się w późniejszym terminie.

(info: UG Trzeszczany, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Werbkowice: Uszkodzony gazociąg – ewakuowano 60 osób, zamknięto drogi – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Twitterze