Nominacja profesorska Franciszka Wocha – zasłużonego dla Gminy Mircze

14 sierpnia 2014 roku do grona wybitnych osób pochodzących z terenu Gminy Mircze, dołączył swą nominacją profesorską nadaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, profesor nauk rolniczych Pan Franciszek Woch.

Reklamy

 

Pan Franciszek jest pracownikiem Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

Urodził się i mieszkał z rodzicami w miejscowości Stara Wieś.

Zasłużony dla Gminy Mircze. Współtworzył organizację społeczną o nazwie Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Gminy Mircze (rok rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 2001), które obecnie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze im. WIncentego Rulikowskiego w Mirczu.

Tworzył pierwszy dokument strategiczny Gminy Mircze p.n. Ramowy Program Rozwoju Gminy Mircze, w tym m.in. Plan wzorcowego urządzenia gminy. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Mircze im. WIncentego Rulikowskiego w Mirczu wzorcowo uczestniczy w każdym posiedzeniu jego członków.


Kariera naukowa: 


Przebieg edukacji:

* 1964–1968 – Liceum Ogólnokształcące w Józefowie k/Biłgoraja.

* 1968-1970 – Państwowa Leśna Szkoła Techniczna w Tułowicach k/Opola.

* 1970-1975 – Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy.

* 1976–1977 – Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych.

* 1983 – stopień doktora nauk rolniczych, w specjalizacji ekonomika i organizacja rolnictwa.

* 1987   Uniwersytet Warszawski, Studium Podyplomowe „Organizacja i kierowanie dla kadry kierowniczej CZSBM”.

* 2002 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska.

* 2003 – certyfikat szkolenia: Europejskie Fundusze Strukturalne – zasady wdrażania w Polsce.

* 2006 – certyfikat szkolenia: Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko.

* 14.VIII.2014 – tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, dyscyplina kształtowanie

środowiska, specjalność planowanie i urządzanie terenów rolniczych.


Przebieg pracy zawodowej

* 1975-1982 – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

* 1982-1988 – wiceprezes Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach.

* 1989- do chwili obecnej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

* 2008-2013 – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Główny kierunek działalności i zainteresowań naukowych – badania dotyczące oceny potrzeb oraz metod urządzania obszarów wiejskich wraz z oceną ekologicznych i ekonomicznych aspektów procesu urządzeniowego.


Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ogółem:

– 215 publikacji i opracowań, w tym 105 stanowią oryginalne prace naukowe, w tym:

– 59 oryginalnych publikacji twórczych,

– 11 monografii, w tym podręcznik „Wademekum klasyfikatora gleb”

– 35 rozdziałów w książkach lub monografiach.

Współpraca międzynarodowa – instytucje naukowe oraz projektowo-wykonawcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w: Czechach, Litwie, Niemczech, Ukrainie i  Holandii.


Zdobyte ważniejsze nagrody i wyróżnienia

*          Srebrny Krzyż Zasługi.

*          Zasłużony dla Puław,

*          Za zasługi dla Lubelszczyzny

*          Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego.

*          Zasłużony dla Rolnictwa.

*          Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Źródło i fot.: Franciszek Woch  www.iung.pulawy.pl, UG Mircze