Nowy autobus dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie PSONI Koło w Werbkowicach

18 stycznia 2018 roku w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach nastąpiło przekazanie nowego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

 

Autobus FORD TRANSIT, z którego będą korzystali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie został zakupiony ze środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji„Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” realizowanego przez Powiat Hrubieszowski pod nazwą Lepszy dojazd uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie pt. „Bezpieczny dojazd”.

Celem projektu był zakup 18 – sto osobowego autobusu (17 + 1) dla osób z niepełnosprawnością, wyposażonego w windę zewnętrzną. Zakup pojazdu stworzy możliwość bezpiecznego dojazdu do placówki osobom uczestniczącym w zajęciach terapeutycznychoraz ułatwi im funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Pozwoli na likwidację barier transportowych dających możliwość korzystania z zajęć organizowanych w placówce. Zapewni równieższeroko rozumiane wsparcie, ułatwi wyjście z domu i pełne korzystanie z różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz rekreacji.

W 2018 roku bezpośrednio z dofinansowania korzysta 48osób z niepełnosprawnością, dojeżdżających do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie z gmin: Werbkowice, Trzeszczany, Hrubieszów, Mircze.Całkowity koszt zakupu pojazdu będącego przedmiotem projektu wyniósł 224 475, 00 złotych. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 170 000, 00 złotych, natomiast środki własne Stowarzyszenia stanowiły kwotę 54 475,00 złotych.

 

źródło i fot. WTZ w Alojzowie PSONI Koło w Werbkowicach