Nowy wóz strażacki dla OSP w Uchaniach

16 października, odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania i poświęcenie samochodu pożarniczego dla OSP Uchanie.

Reklamy

Na ręce Zarządu OSP Uchanie reprezentowanego przez druha Marcina Stopy – Prezesa OSP Uchanie, druha Tomasza Wrzyszcza – Naczelnika OSP Uchanie oraz druha Piotra Blicharza – Kierowcy OSP Uchanie, uroczyście przekazane zostały kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego samochodu ratowniczo – pożarniczego.

Przekazania dokonali: kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Alina Bujnowska – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP oraz Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie jednocześnie Gminny Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Uchaniach.

Przekazany pojazd to nowy samochód specjalny, pożarniczy marki Volvo FLD3C FL, GBA 3/16. Posiada on zabudowane nadwozie pożarnicze, ratowniczo – gaśnicze typu GBA do przewozu 6 strażaków, wyposażenie pożarnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Przekazany samochód o wartości 795 810 zł, zakupiony został ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (380 000 zł), środków z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz MSWiA (180 000 zł), a także ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Uchanie (235 810 zł).

Pojazd uroczyście poświęcili ks. Piotr Ciećkiewicz – Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Hrubieszowskiego oraz ks. Dariusz Bajwoluk – Proboszcz Parafii Uchanie.


info i fot. OSP Uchanie