O Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów – za nami III edycja dyktanda

W Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, 13 grudnia 2019 r., odbyła się III edycja Gminnego Dyktanda „O Pióro Wójta Gminy Dołhobyczów”.

Reklamy

 

Do konkursu przystąpiło 40 uczestników – dzieci i młodzież szkolna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hulczu oraz – po raz pierwszy – dorośli.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Maria Sender – przewodnicząca,

Maria Kmendacka – członek komisji,

Anna Kurzyńska-Tyrka – członek komisji,

po wnikliwej ocenie prac, postanowiła przyznać w kategorii I – uczniowie klas IV – następujące miejsca:

I miejsce – Klaudia Margol – Dołhobyczów

II miejsce – Kamil Głuszczak – Hulcze

III miejsce – Julia Bosy – Dołhobyczów.

 

W kategorii II – Klasy V – VI najlepszymi okazały się:

I miejsce – Karolina Guzik – Hulcze

II miejsce – Lena Prokop – Dołhobyczów

III miejsce – Milena Bielecka – Dołhobyczów

 

I miejsce w kategorii klas VII – VIII zdobyła Ewelina Butryn – Dołhobyczów.

II miejsce – Magdalena Gawęda – Dołhobyczów

III miejsce – Amelia Serafin – Hulcze.

 

Kategorię IV stanowili dorośli, I miejsce przypadło Pani Jadwidze Jarszak, II i III miejsce zajęli kolejno Panowie – Bogusław Wiśniewski i Jerzy Klajny.

Należy dodać, że w tej grupie różnice w stopniu znajomości zasad ortograficznych były naprawdę niewielkie. Okazało się, że dorośli doskonale poruszają się w gąszczu zawiłości polskiej ortografii!

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, m. in. pióro oraz dyplom. Pozostali uczestnicy Konkursu – oprócz podziękowań – dostali upominki. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w IV edycji Dyktanda w 2020 roku!

 

Organizatorzy:

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

Urząd Gminy Dołhobyczów

 

info i fot. PCKiR