Obchody 160 rocznicy Manifestacji Horodelskiej (ZDJĘCIA)

W sobotę 16 października 2021 roku, zebrano się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne, aby świętować 160 rocznicę „Manifestacji Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle”.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu Polski, przy akompaniamencie zespołu „Hubal”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, który przywitał zebranych gości oraz pokrótce przypomniał wydarzenia, dla których uczczenia się zebrano.

W programie obchodów znalazły się także wiersze w wykonaniu uczennic szkół podstawowych w Horodle i Strzyżowie, referaty: „Manifestacja horodelska 10 października 1861 r.”, „Prace wykopaliskowe na terenie Horodła – najnowsze badania” oraz „Historia miejscowości Hrebenne”, koncert zespołu wokalnego Hubal, a na zakończenie wspólnie odśpiewano „Rotę”.

­
Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle

Dnia 10 października 1861 roku w Horodle nad Bugiem miała miejsce ostatnia wielka z manifestacji religijno – patriotycznych, przed wprowadzeniem przez władze carskie w Królestwie Polskim stanu wojennego. Ze wszystkich niemalże ziem dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów przybyli pod Horodło Polacy, Rusini i Litwini, aby odnowić akt unii jagiellońskiej, tworząc w ten sposób Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Tym razem jednak wolą obywateli, nie królów i książąt. Fakt ten nie mógł zmienić położenia narodów dawnej Rzeczypospolitej, nie mógł wyrwać ich z okowów niewoli, nie mógł rozwiązać wielu trudnych spraw narastających w tamtych czasach pomiędzy tymi narodami, lecz był moralnym zwycięstwem idei unii – pokazał, że i Polacy, mimo, że w federacji jagiellońskiej dominowali, wcale nie mamią się „Polską od morza do morza”, a wolną Rzeczpospolitą, budowaną wspólnie z Litwinami i Rusinami. Poetycką sprawiedliwością jest, że wszystko to odbyło się w Horodle, miejscu najważniejszej z XV-wiecznych unii polsko – litewskich, a zarazem miejscu, które szczególnie upodobali sobie architekci unii – Władysław Jagiełło i Aleksander Witold, niejednokrotnie w trakcie swego życia goszczący na horodelskim zamku.

­

(źródło i fot. UG Horodło)


Zobacz też:

Złote Gody w gminie Horodło (ZDJĘCIA)

Złote Gody w gminie Horodło (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie