Obchody 98. rocznicy Bitwy pod Stefankowicami połączone z Piknikiem Historycznym

Uroczystości rozpoczęto przed tablicą upamiętniającą zwycięską bitwę wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku pod Stefankowicami (żołnierze 15 pp. pokonali kozaków Budionnego).

Reklamy

 

Janina Mróz – prezes Stowarzyszenia „Sosenka” ze Stefankowic wygłosiła słowo wstępne, po którym w asyście Kompanii Honorowej wystawionej przez 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr  Henryka Dobrzańskiego „Hubala” odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Złożono kwiaty i wiązanki, zapalono znicze. Wcześniej złożono kwiaty na grobach żołnierzy 15 pp „Wilków” w Moniatyczach.

Podczas przemarszu uczestników Pikniku do parku podworskiego na dalszą część uroczystości zapalono znicze przy dębach katyńskich.

Drugą część święta rozpoczął wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki. Po mszy św. odprawionej w intencji poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. nastąpiło poświęcenie wozu strażackiego OSP Stefankowice. Później dokonano dekoracji krzyżami i dyplomami.

Część artystyczną zaprezentował Punkt Przedszkolny „Wilczęta” i Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach oraz zespół „Na jeden raz” z Mienian, działający przy GOK w Wołajowicach.

Widowisko historyczne „Trzy krzyże” przedstawiła Grupa Rekonstrukcyjna „Polska piechota 1920” wspólnie ze Stowarzyszeniem Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.

Ciekawy był pokaz sprzętu służb mundurowych.

Dzień Pikniku był także Dniem otwartym w miniskansenie „Stare Stefankowice” .

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości posadzono dęby pamięci. Poświęcone są pamięci artylerzystów odznaczonych za męstwo i odwagę w bitwie pod Stefankowicami.

 

Tekst i fotografie:

Jacek Fuchs / Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach