3 października 2023

Obchody Święta Niepodległości w gminie Hrubieszów

W dniu Święta Niepodległości, kiedy nie możemy z powodu pandemii uczcić tego dnia w godny i podniosły sposób, pamiętamy o naszych miejscach pamięci.

Reklamy

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Czerniczyna, Kobła i Stefankowic rozwieźli i ustawili chryzantemy, które gmina Hrubieszów otrzymała od przedsiębiorców za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie, a dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zapalone zostały w tych miejscach białe i czerwone znicze.

­

Reklamy

info i fot. facebook.com / UG Hrubieszów