Obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Z poczucia wdzięczności dla „Zacnej Duszy w Bogu spoczywającego Stanisława Staszica”, po raz kolejny 8 maja 2018 r. obchodzono w Szkole Podstawowej w Czerniczynie Święto Patrona.

Reklamy

 

Uczniowie w odświętnych strojach pod opieką wychowawców, na czele z dyrektorem szkoły – panią Bożeną Nowosad i w honorowej asyście Pocztu Sztandarowego, wyruszyli w pochodzie do miejscowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na uroczystą Mszę św. w intencji Patrona – ks. Stanisława Staszica.

Mszę św. celebrował proboszcz parafii – ks. Maciej Nizio, a homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Krzysztof Maj – proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Cichobórzu, pełniący funkcję nauczyciela religii w tutejszej szkole. Uczniowie czynnie włączyli się w liturgiczną oprawę Mszy świętej, a na koniec wyrazili wdzięczność Patronowi Szkoły za opiekę w krótkim występie artystycznym.

Reklamy

Po powrocie do szkoły złożono kwiaty i zapalono znicz pod tablicą pamiątkową ku czci ks. Stanisława Staszica, a dyrektor szkoły – pani Bożena Nowosad skierowała kilka słów do społeczności uczniowskiej o zasługach naszego Patrona, o potrzebie naśladowania go w codziennym życiu oraz o okazywaniu szacunku dla Jego imienia.

W tym wyjątkowym dniu po części oficjalnej uroczystości, zorganizowano rozgrywki w piłkę nożną wśród uczniów klas starszych, a młodsi uczniowie świetnie bawili się na placu przed szkołą w rytmach „Belgijki”, „Makareny” i innej muzyki.

W nawiązaniu do 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, przećwiczono kroki „Poloneza” przed uroczystym występem w czerwcu, w ramach krajowego projektu obchodów stulecia niepodległości.

 Zaangażowanie wielu osób w przygotowanie uroczystości ku czci Patrona sprawiło, że wszyscy rozstali się w miłych nastrojach i w nadziei dobrze wypełnionego zadania wobec wielkiego dobroczyńcy, a naszego opiekuna – ks. Stanisława Staszica.

 

(źródło i fot. SP Czerniczyn)