Odjazdowy Bibliotekarz w Mirczu

To już trzeci rok uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Tym razem wybraliśmy się do Dołhobyczowa z rewizytą do tamtejszej biblioteki, która w poprzedniej edycji rajdu razem z nami obrała za cel Kryłów.

Reklamy

To już trzeci rok uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz, której celem jest integracja środowiska bibliotekarskiego, promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji i formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz walka ze stereotypem bibliotekarza, jako osoby pracującej wyłącznie między regałami lub za biurkiem.

Tym razem wybraliśmy się do Dołhobyczowa z rewizytą do tamtejszej biblioteki, która w poprzedniej edycji rajdu razem z nami  obrała za cel Kryłów.

Na wstępie wszyscy uczestnicy rajdu a było ich prawie 30,  otrzymali upominki od głównego organizatora akcji. Już tradycyjnie wyruszyliśmy o 9:00 spod biblioteki, by przez Górkę-Zabłocie i Małków dotrzeć do Dołhobyczowa. Tam powitały nas panie z biblioteki, które pomogły w przygotowaniu ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Po odpoczynku obejrzeliśmy wystawę malarstwa w bibliotece, po czym zwiedziliśmy cerkiew św. Szymona Słupnika. W drodze powrotnej wszystkim uczestnikom rajdu Szkolny Klub Wolontariusza z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu ufundował lody.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz zaangażowanym w organizację i sprawny przebieg rajdu: Agnieszce Marciniuk – Wicedyrektor ZS w Mirczu, Elżbiecie Szopińskiej – Wicedyrektor ZS w Mirczu, Joannie Reder oraz księdzu Tomaszowi Bazanowi.

Kolejny rajd za rok.

Zobacz zdjęcia >>


Info i fot. GOK Mircze