Odszedł ś.p. por. Alfred Lewicki ps. „Plewa”

W dniu 1 września 2017 r. odszedł na wieczną wartę śp. por. Alfred Lewicki ps. „Plewa”.

Reklamy

 

Śp. por. Alfred Lweicki urodził się 12 lutego 1924 roku w miejscowości Marianówka gm. Werba pow. Włodzimierz Wołyński na Wołyniu.

Mając 20 lat wstąpił do powstałej w styczniu 1944 roku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Alfred Lewicki został żołnierzem 23 Pułku Piechoty przyjmując ps. „Plewa”.

Jako żołnierz 27. WDP AK walczył z trzema wrogami: Niemcami, Sowietami i Ukraińcami. Walczył na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie. Brał udział  w walkach o wyzwolenie Kocka, Firleja i Lubartowa.

Por. Alfred Lewicki za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1945, Odznaką Walk o Niepodległość.

Po rozbrojeniu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty przez Sowietów  w lipcu 1945 r. w Skrobowie pod Lubartowem osiadł w powiecie hrubieszowskim we wsi Kolonia Staszic.

Ożenił się z żoną Józefą. Urodziło się im czworo dzieci. Wraz z żoną ciężko pracowali na tej urodzajnej ziemi. Zawsze tęsknił za Wołyniem do którego nie mógł wrócić. Był dobrym mężem, ojcem i dziadkiem. Był dobrym Polakiem.

Pozostanie  w naszej pamięci na zawsze jako wzór prawdziwego patrioty.

Po Mszy św. w kościele w Uchaniach  spoczął na miejscowym cmentarzu.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

WM