Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 1.09.2020 roku

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie informuje, że na dzień 1.09.2020 roku posiada następujące oferty pracy:

Reklamy

– lekarz-specjalista chorób wewnętrznych,

– lekarz-specjalista chorób płuc,

Reklamy

– lekarz-specjalista medycyny rodzinnej,

– lekarz-specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

– lekarz-specjalista chirurgii ogólnej,

– lekarz-specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,

– lekarz-specjalista kardiologii,

– technik prac biurowych,

– kelner,

– manager restauracji,

– kucharz,

– kierowca samochodu dostawczego,

– robotnik budowlany,

– pomocnik piekarza,

– instruktor nauki jazdy,

– logistyk,

– nauczyciel oligofrenopedagogiki,

– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,

– nauczyciel wychowania fizycznego,

– nauczyciel informatyki,

– nauczyciel muzyki,

– nauczyciel techniki,

– nauczyciel plastyki.

Szczegółowych informacji udziela doradca klienta Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11, tel/fax 84 535 30 62, 84 696 26 91.

(PUP)