3 grudnia 2023

Otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie

26 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie.

Reklamy

W czwartkowej uroczystości wzięli udział między innymi: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej młodszy inspektor Remigiusz Woźniak, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz oraz przedstawiciele duchowieństwa, korpusu konsularnego z Polski i Ukrainy, lokalni samorządowcy, funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej.

 

Wspólne polsko-ukraińskie odprawy będą odbywać się po polskiej stronie granicy. Na przejściu będą odprawiane samochody osobowe, autobusy oraz samochody ciężarowe o ładowności do 3,5 tony. Na dobę przez terminal ma przejeżdżać około 3 tys. pojazdów i około 10 tys. osób. Terminal posiada po pięć pasów na wjeździe i na wyjeździe z Polski dla aut osobowych i po dwa pasy dla autobusów. Za wyborem tej lokalizacji inwestycji, obok potrzeby równomiernego rozmieszczenia przejść granicznych na całej granicy polsko – ukraińskiej, przemawiały względy komunikacyjne, a w szczególności możliwość usytuowania infrastruktury przejścia w ciągu drogi kategorii wojewódzkiej 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów –granica państwa i łatwość powiązania tej drogi z istniejącą siecią drogową w przygranicznym obszarze Ukrainy, zapewniającą połączenia z główną trasą komunikacyjną Lwów – Kijów.

Reklamy

Nowopowstałe przejście graniczne stanowić ma odciążenie dla już istniejących 3 drogowych przejść granicznych w województwie lubelskim: Dorohusk – Jagodzin, Zosin – Ustiług, Hrebenne – Rawa Ruska. 

Mieszkańcy gminy mają zatem powody do zadowolenia. Nowe Przejście to wielka szansa na rozwój ich miejscowości i współpracę transgraniczną. Z Dołhobyczowa będzie bliżej do Sokala (leży 24 km od Dołhobyczowa) oraz Czerwonogradu (30 km) i Lwowa (około 100 km).

 

Zdjęcia »


Info i fot. Dtarostwo Powiatowe w Hrubieszowie