Owce znów są na Królewskim Kącie!

Tak jak w roku ubiegłym na skarpach „Królewskiego Kąta”, położonego na pograniczu miejscowości Gródek i Czumów (Gmina Hrubieszów) ponownie pojawiło się stado owiec.

Reklamy


Owce wypasają murawy kserotermiczne, ochraniając w ten sposób cenną i rzadką w skali kraju roślinność stepową, poprzez usuwanie roślinności niepożądanej. Doskonałym punktem obserwacyjnym pasącego się stada jest wieża widokowa w Gródku, która cieszy się sporym zainteresowaniem turystów, podobnie jak same owce.

Wypas prowadzony jest w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Oprócz tego projekt zakłada wzmocnienie populacji (poprzez nasadzenia) gatunków zagrożonych wyginięciem, tj. żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego, których ostatnie stanowiska w kraju, zlokalizowane są właśnie na terenie „Królewskiego Kąta”. 

Reklamy

 

 

źródło i fot. UG Hrubieszów